Gebyr kommer, men feieren kommer ikke. Hvorfor?

Det koster like mye å drifte feierseksjonene hvert år, selv om feieren kanskje ikke er hos deg akkurat det året. Feierens lovpålagte arbeid er det vi kaller risikobasert. Risikobasert betyr at vi gjennomfører feiing og tilsyn på fyringsanlegg der risikoen for brann er størst. Viktige forhold som blir vurdert i det risikobaserte arbeidet er  ildstedet, skorsteinen, sotmengde, fyringsmønster i boligen og beboer. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte det skal gjennomføre feiing og tilsyn hjemme hos deg. Det medfører at noen boliger vil få hyppigere besøk av feieren, mens andre boliger kan oppleve at det tar år mellom hver gang feieren kommer på besøk. Ønsker du å se nærmere på hva våre lovpålagte oppgaver og hva risikobasert feiing og tilsyn er, se link til lovdata.no: Forskrift om brannforebygging, paragraf § 14 – 22  

Gebyr kommer, men feieren kommer ikke. Hvorfor?
Translate »