Hvordan fastsettes gebyret, og hva skal det dekke?

Det er MHBR IKS sitt Representantskap (eierkommunene) som fastsetter nivået på gebyret, og alle husstander med fyringsanlegg i vårt tjenesteområde mottar årlig et feie- og tilsynsgebyr. Feierseksjonen er en selvkost-virksomhet. Det betyr at den jobben de utfører faktureres hver enkelt husstand og ikke over skatteseddelen. Gebyret skal dekke kostnadene det er å ha en feiertjeneste i alle våre 11 kommuner og som innehar faglig god kompetanse, samt moderne utstyr for å dekke fagområdet. Gebyret skal dermed også dekke det å etablere, utvikle og drifte feierseksjonen. Ønsker du å se nærmere på hvordan kravet til feie- og tilsynsgebyret er fastsatt, se link på lovdata.no: Brann- og eksplosjonsvernloven paragraf § 28

Hvordan fastsettes gebyret, og hva skal det dekke?
Translate »