Besøk av feier på fritidsboliger?

Forskrift om brannforebygging fra 2016 har bestemmelser om tilsyn og eventuelt feiing av fritidsboliger. Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt SMS-varsel om tilsyn og feiing på gjeldene eiendom. Eier har ansvar for å være tilstede når varsel er mottatt, eventuelt avtale med våre feiere om tidspunkt som passer. På våre hjemmesider ligger en plan for tilsyn av fritidseiendommer for våre eierkommuner. Vi har ca. 19 000 fritidseiendommer i vårt tjenesteområde, så vi må ha en viss struktur og plan. Vi klarer ikke å gjøre tilpasninger for hver enkelt, og det ber vi om forståelse for.

Besøk av feier på fritidsboliger?
Translate »