Trygghetstreff i Elverum onsdag 11. mai 2022

Sanitetsforeningen og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS inviterer til Trygghetstreff i Elverum. Les mer om arrangementet her

Tidvis svært strenge smittevernregler under koronapandemien påvirket i stor grad våre sosiale liv, alt ifra begrenset omgangskrets, stengte møteplasser og virksomheter. Også offentlige besøk som for eksempel tilsyn fra brann- og feiervesenet ble det ofte slutt på. Trolig gikk dette ekstra hardt utover de gruppene i samfunnet som fra før av hadde begrenset sosial kontakt med andre, i hovedsak eldre hjemmeboende mennesker.

 

Dette ønsket Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) å gjøre noe med, og gjennom et pilotprosjekt på Romerike gjennomførte de flere “Tryggehetstreff”. Hovedhensikten med Trygghetstreffet var å få til et hyggelig sosialt arrangement med et element av trygghet baket inn i det hele. Den sosiale biten bestod av bevertning og underholdning, mens trygghetselementet ble ivaretatt av brannvesenet.

 

Innlandet sin tur

N.K.S. erfarte at pilotprosjektet på Romerike fungerte svært godt, derfor ønsker de nå å gjennomføre flere liknende Trygghetstreff i Innlandet. Ført ut er Moelv i Ringsaker kommune tirsdag 10. mai, dagen etter gjennomføres det i vårt ansvarsområde; på Beredskapssenteret i Elverum onsdag 11. mai klokken 12:00 til 14:00. Til sist er Hamar torsdag 12. mai. Videre håper N.K.S. på å få til et seinere Trygghetstreff både i Brumunddal og på Flisa.

Samarbeid mellom N.K.S. og brannvesenet

Mange norske kommunale brannvesen har arbeidet med brannvern og trygghet hos såkalte “risikoutsatte grupper” over lengre tid. Dette er den gruppen mennesker i samfunnet som vi erfarer både er mest utsatt for og som omkommer i branner. Eldre inngår ofte i denne utsatte gruppen. Brannvesenet har begrenset mulighet til å komme i kontakt med denne gruppen og det er derfor svært gledelig at initiativet denne gangen kom fra sanitetsforeningen. Til å arrangere Trygghetstreff i Innlandet samarbeider sanitetsforeningen sentralt både med sine lokalavdelinger og det lokale kommunale brannvesenet. I dette samarbeidet ligger det en styrke i at den lokale sanitetsforeningen kjenner målgruppen og trolig har en større forutsetning til å nå ut med invitasjon og informasjon om Trygghetstreffet. Mens brannvesenet naturligvis har gode forutsetning for å informere og motivere om brannvern.

Bevertning, underholdning, stander og gaver

Elverum sanitetsforening og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker velkommen til Trygghetstreff i Elverum på Beredskapssenteret i Elverum onsdag 11. mai klokken 12:00 til 14:00. Vi åpner portene på beredskapssenteret, kjører ut bilen og setter frem stoler og bord i vognhallen. Det vil bli servert pizza, drikke, kaker og kaffe, det er også ordnet med underholdning. Brannvesenet vil informere om hva vi mener er viktig og kjøre noen enkle demonstrasjoner. Etter hvert lager vi til noen stander med forskjellige temaer, blant annet feiervesenet, beredskap og forebyggende spørsmål og hjelpemidler. Til slutt vil sanitetsforeningen dele ut en del relevante produkter de har fått anskaffet gjennom prosjektet.

Lav terskel

Vi i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ønsker å presisere at Trygghetstreffet har en svær lav terskel for deltagelse, man må absolutt ikke føle at alt skal være på “stell” før man kan komme innom beredskapssenteret. Det er jo tross alt her vi kan gi gode råd og anbefalinger, det finnes ingen dumme spørsmål.

Påmelding

Det er ønskelig at de som vil delta melder seg på til Elverum sanitetsforening gjennom å ta kontakt med:

Inger Kristine Kikut Nordhagen på telefon 997 18 300

Vel møtt!

 

Trygghetstreff i Elverum onsdag 11. mai 2022
Translate »