STOR SKOGBRANNFARE (ØSTAFJELLS)

Metrologisk institutt og NRK har gjennom sin værtjeneste YR sendt ute et farevarsel om stor skogbrannfare (oransje nivå) for hele området Østafjells!
Illustrasjon fra yr.no – Stor skogbrannfare Østafjells

På grunn av en foreløpig varm og nedbørsfattig vår opplever vi lokalt stor gress- og lyngbrannfare, les mer om yr.no sin farevarsler her. Inntil vegetasjonen blir skikkelig grønn eller det kommer nedbør forblir trolig faren fortsatt stor.

Ditt eget ansvar

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS anbefaler alle om å gjøre svært grundige vurderinger før de eventuelt velger å brenne bål eller bråte. En brann som kommer ut av kontroll kan bli ansett som uaktsomhet, og dermed også som oftest straffbar. Det er alltid den som brenner som er ansvarlig. MHBR IKS gir aldri tillatelse til å fyre verken bål eller bråte.

Forbud mot brenning av avfall og generelt bålforbud

MHBR IKS ønsker også å minne om at all brenning av avfall etter forurensningsloven §7 er forbudt. Samt at det fra 15. april til 15. september er et generelt bålforbud i Norge, les mer om bålforbudet her.

Relaterte saker fra andre:
Translate »