Pressemelding: Nytilsatt brannsjef

MHBR IKS, Elverum 30. januar 2018 

Trond Joar Kjenstadbakk ansatt som ny brannsjef ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kjenstadbakk er 50 år og er bosatt i Elverum. Han er gift med Ellen Anne Kjenstadbakk og har tre barn.

Kjenstadbakk har utdanning fra Forsvaret og har over 30 års arbeidserfaring derfra. Han er utdannet ved Krigsskolen og Stabsskolen hvor han har en mastergrad med fordypning i virksomhetsstyring. Han har ledererfaring fra grensevakttjeneste, operativ virksomhet, befalsutdanning, prosjektarbeid samt stabsarbeid i inn- og utland. I perioden 2007-2009 hadde han permisjon fra Forsvaret og jobbet som stabsleder/administrasjonssjef ved Høgskolen i Hedmarks campus for økonomi- og ledelsesfag på Rena.  Siden 2013 har han hatt sivil stilling i Forsvaret som Avdelingsdirektør – Fagutvikling HR ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter som har ansvar for å levere HR-tjenester til Forsvarets ca 16000 ansatte og 7000 vernepliktige med koordinering overfor Forsvarsstab og Forsvarsdepartementet.

Samlet gir dette Kjenstadbakk en bred erfaring innenfor ledelse, organisasjonsutvikling, administrasjon og operativ virksomhet som samsvarer utmerket med å kunne lede og videreutvikle Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Uttalelse fra Trond Joar Kjenstadbakk:  

Det er med stor grad av ydmykhet og spenning jeg har takket ja til tilbudet om Brannsjef i MHBR. En spennende organisasjon som først og fremst leverer samfunnsviktig tjenester til våre innbyggere. Jeg ser frem til å bli kjent med organisasjonen, medarbeiderne som jobber der, eierkommuner og andre samarbeidspartnere. De som får tjenester levert av MHBR skal også i fremtiden føle seg trygge på at de får levert tjenester av høy kvalitet.

 

Styret i MHBR er svært tilfreds med å kunne ønske Trond Joar Kjenstadbakk velkommen som ny brannsjef og ser fram til et utviklende og godt samarbeid med ham i samspill med eierkommunene og ansatte ved alle brannstasjonene. Han tiltrer stillingen 1. mai 2018.

I perioden 1. februar til 1. mai 2018 er nåværende leder forebyggende avdeling, Knut Bjørnseth, konstituert som fungerende brannsjef.

For styret i MHBR IKS.

 

Sven Inge Sunde, Styreleder.

Pressemelding: Nytilsatt brannsjef
Translate »