Pressemelding hyttekampanjen “Trygg hyttekos”

Elverum, 10. april 2019

Pressemelding påsken 2019:

«Egeninnsats på hytta kan gi økt fare for brann»

En undersøkelse blant hytteeiere og -brukere viser at svært mange utfører håndverksmessig arbeid på egen hytte.

-Man kan gjøre mye selv, og mange er åpenbart ganske nevenyttige. Men når det gjelder blant annet elektrikerarbeid, er det svært begrenset hva man har lov til å gjøre, sier Anders Øverby, branninspektør i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

På spørsmålet: Hva slags håndverksmessig arbeid har du utført på egen hytte? svarer respondentene slik (flere svar mulig);

Snekkerarbeid 83 prosent
Rørleggerarbeid 13 prosent
Elektrikerarbeid 15 prosent
Arbeid på pipe 14 prosent
Arbeid på ildsted 18 prosent
Annet arbeid 25 prosent

Undersøkelsen viser også at mange ikke sjekker røykvarsleren hver gang hytta tas i bruk.

-En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt i et par ukers tid før det går helt tomt for strøm. Om det er en stund siden sist man var på hytta, kan batteriet ha gått tomt i mellomtiden, uten at man vet om dette. Derfor er det så viktig at man tester røykvarsleren hver eneste gang man tar hytta i bruk, sier Øverby.

Rømningsveier

Vi i brannvesenet oppfordrer hyttefolket på det sterkeste til å tenke sikkerhet, og sørge for at dere har alternative rømningsveier ut fra hytta, slik at dere kommer dere ut hvis en uønsket situasjon skulle oppstå, avslutter Anders Øverby.

Bålforbud fra 15. april til 15. september

 – Selv om det nasjonale bålforbudet først trer i kraft mandag 15. april, må folk vise aktsomhet. Det er den som tenner ild, som har ansvaret. Det er lokalt tørt mange steder etter vinteren med tørre kvister og tørt gress, som fort kan antenne. Med vinden vi har og har hatt de siste dagene, gjør at det tørker fort og åpen ild kan fort komme ut av kontroll! I tillegg er det spådd kaldt, tørt og fint vær langt inn i påskeuka, med ingen nedbør i sikte, så vi oppfordrer folk om å være forsiktige med fyrstikker, bål, bålpanner og andre kilder til brann, avslutter Anders Øverby.

Nå i påsken skal Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sammen med rundt 50 andre brannvesen i hele landet ut og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut blant annet en «minihytte». Denne skal henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må tenke på for å unngå brann. Den har også et magasin til ekstra røykvarslerbatteri slik at man alltid har dette tilgjengelig. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

Funn og andre fakta

 • 15000 hytter mangler slokkeutstyr
 • 8000 hytter mangler røykvarslere
 • Det brenner i overkant av 1000 hytter årlig i Norge
 • Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken til hyttebranner.
 • Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.
 • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.
 • Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

 • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk
 • Sørg for å ha alternative rømningsveier ut fra hytta
 • Ha alltid ekstra batterier i reserve
 • Gå aldri fra levende lys
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
 • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
 • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
 • Bruk godkjent fagfolk til utbedringer som krever dette

Undersøkelsen det vises til ble gjennomført i mars 2018 og formidlet via Facebook. 1750 eiere og brukere av hytter i Norge svarte på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Vi tar forbehold om at respondentene i undersøkelsen utgjør et representativt utvalg.

Kontaktpersoner brannvesenet lokalt:

Anders Øverby, branninspektør         tlf. 958 40 763
Terje Haugland, branninspektør        tlf. 908 11 598

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker alle en trygg og fin påske.

 

Med hilsen

Brannforebyggende avdeling

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Pressemelding hyttekampanjen “Trygg hyttekos”
Translate »