Pressemelding Brannvesenets julekalender

Elverum, 15. november 2018

PRESSEMELDING

Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS skal i perioden 19. november til 29. november undervise over 500 elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Vi er ikke alene om denne viktige førjulskampanjen. 54 brannvesen er med på Brannvesenets julekalender. Barneskoler i nærmere kommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen.

Farligst hjemme

Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald adventstid: Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

Filmer fra hele landet

Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Barn gode ambassadører

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Ta kontakt for mer informasjon og for å bli med på skolebesøk.

 

Med hilsen

Anders Øverby, branninspektør        Tlf: 958 40 763 Epost: anders.overby@mhbr.no
Terje Haugland, branninspektør        Tlf: 908 11 598 Epost: terje.haugland@mhbr.no

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS skal besøke skolene i kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Åsnes.

 

Pressemelding Brannvesenets julekalender
Translate »