MHBR IKS og andre beredskapsaktører stiller på De nordiske jakt- og fiskedagene 2022

Vi i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS sammen med Skogbrannhelikopteret (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)/Helitrans AS), Skogbrann forsikring og Sivilforsvaret blir å finne på De nordiske jakt- og fiskedagene i Elverum 11.-14. august 2022.


Jakt og fiske forbindes som oftest med hyggelige opplevelser i skog og fri natur. Samtidig er ikke slik aktivitet helt risikofritt. Det oppstå innimellom hendelser som strekker seg fra det relativt enkle, som mindre personskader i form av et brukket bein. Til store og mer mer dramatiske hendelser som drukning eller skogbrann.

I Norge har vi heldigvis mange ressurser å spille på når slike hendelser oppstår, som blant annet:

  • Helsetjenesten som har ambulanser med både hjul, vinger og rotor.
  • De mange kommunale brann- og redningsvesenene er som oftest godt trenet og vant med oppdrag utenfor allfarvei og har tilgang på ressurser som mannskapsbiler, tankbiler, slukkehengere, skogbrannutstyr, ATV’er med mer.
  • Sivilforsvaret er en ressurs som på relativt kort varsel kan stille med store mannskap og mye utstyr. De har blant annet skobrannutstyr i form av slangemateriell og pumper, i tillegg har de som oftest gode sambandsløsninger, store telt, lys og varme.
  • Aktører som Skogbrand Forsikring som ikke bare forsikrer skogen mot brann og andre skader, men som også jobber med forebygging gjennom kurs og opplysning.
  • Skulle det gå virkelig ille har også DSB inngått avtale med Helitrans AS om sørge for beredskap og drifte en skogbrannhelikopter-tjeneste.

Alle som bedriver jakt og fiske, eller på annen måte er ute i skog og natur, kan med andre ord raskt og utforutsett måtte forholde seg til MHBR IKS eller andre av disse beredskapsaktørene. Derfor ønsker vi å være tilstede på De nordiske jakt- og fiskedagene i Elverum 11.-14. august.

Vi i MHBR vil være tilstede ved branntårnet sammen med Skogbrand Forsrikring. Her vil vi vise frem noe av vårt relevante utsyr og ikke minst være tilgjengelig for spørsmål fra publikum. Det blir også en quiz-løype med relevante spørsmål og premiering for barna. Sivilforsvaret vil nede ved Glomma demonstrere sitt skogbrannmateriell, og alle som ønsker kan få forsøke å holde brannslangen. På fredag og lørdag vil også skogbrannhelikopteret fra DSB/Helitrans AS komme og demonstrere slukking fra luften (med forbehold om at det ikke er opptatt på reelle oppdrag).

Bilder fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen sin stand sammen med Skogbrand Forsikring i 2019 (Foto: Anders Tremoen)

 

Praktisk øving i koordinering og bruk av skogbrannhelikopter som ressurs under bekjempelse av skogbrann, under det nasjonale kurset “Grunnopplæring i skogbrannslokking”. Arrangert av Norges brannskole (NBSK) og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS i Elverum 2019 (Foto: Anders Øverby)

 

Vi gleder oss til å møte dere!

MHBR IKS og andre beredskapsaktører stiller på De nordiske jakt- og fiskedagene 2022
Translate »