FAREVARSEL FOR STYRTREGN OG MYE LYN (ØSTALNDET)

Metrologisk institutt og NRK har gjennom sin værtjeneste YR sendt ute et farevarsel om styrtregn og mye lyn (gult nivå) for Østlandet!

Illustrasjon fra yr.no – Fare for styrtregn og mye lyn på Østlandet

Fra mandag ettermiddag 27. juni til tirsdag morgen 28. juni ventes kraftige regnbyger og tordenvær med mye lyn på Østlandet. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde av styrtregnet, og store lokale forskjeller i intensitet av tordenvær og lyn. Noen steder vil ikke få tordenvær, og været kan endres raskt.

Område:

Gjeld for Østlandet.

Anbefaling styrtregn:

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.

Anbefalinger mye lyn:

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar eller lyn.met.no. Koble fra elektriske apparater. Tilpass farten etter kjøreforholdene. Søk ly. Unngå åpne sletter og store trær. Ikke svøm eller bade.

Konsekvenser styrtregn:

Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

konsekvenser mye lyn:

Fare for skade på objekt(er) som følge av lynnedslag. Strømforsyningen og tv/internett kan bli påvirket. Lynnedslag kan føre til brann i bygninger og skog/vegetasjon.

Tidsperiode:

Mandag 27. juni kl. 14:00 – faren øker.

Tirsdag 28. juni kl. 06:00 – faren over.

FAREVARSEL FOR STYRTREGN OG MYE LYN (ØSTALNDET)
Translate »