Tilsyn av fritidsboliger 2020

MHBR starter nå opp igjen med tilsyn av fritidsboliger, og feiing der det er behov for det, ut fra feierens faglige vurdering.
Vi ønsker at våre mannskaper og eier skal ha det tryggest mulig under tilsynet, og ønsker å begrense smittefaren mest mulig. Feier har også desinfisering med seg i bil som feier bruker før  og etter tilsyn.
Andre koronatiltak som gjelder:

  • Ingen håndhilsning
  • Avlys tilsynet om du føler deg dårlig i forkant av tilsynet.
  • Hold minst 1 meter avstand.
  • Kun en representant tilstede fra eier som møter ved avtalt/ varslet dato fra feiervesenet. Feierne er uniformerte og kommer med uniformert bil.

Tilsyn av fritidsboliger 2020
Translate »