“Aksjon snø” – som blokkerer rømningsveier

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i uke 6 og 7 gjennomført “Aksjon snø” – som blokkerer rømningsveier. Med de snømengdene vi har i regionen vår nå, er det ekstra viktig at bygnings eiere og virksomheter forstår viktigheten av at personer kan komme seg i sikkerhet, hvis en uønsket situasjon skulle oppstå. Med det tenker vi ikke bare på brann, men også andre situasjoner som for eksempel terror. Aksjonen avdekket flere rømningsveier som ikke kunne la seg åpne.

Vi har vært ute og besøkt fortrinnsvis de registrerte særskilte brannobjektene, sånn som skoler, store varehus, samfunnshus, treningshaller, helseinstitusjoner og hoteller osv. Dette er bygg med mange personer gjerne, og dermed er det ekstra viktig at eiere følger opp sine rutiner med å holde rømningsveiene frie i hele sin bredde, til enhver tid. Vi blir forklart på tilsyn at dette er det fokus på, men virkeligheten er en helt annen! Vi har også stoppet opp andre steder og på andre type bygg, for å informere og veilede om at det er viktig at rutiner på dette blir utarbeidet av eier og virksomhet.

Under aksjonen har vi sett mye bra, og det er vi veldige glade for, men det er også en del unntak dessverre. Men eiere og virksomheter lytter på vår veiledning og informasjon, og forstår vårt budskap om viktigheten av dette. Å etablere et enkelt tak over utsatte rømningsveier, kan være en veldig god løsning, i stedet for å la dette være et organisatorisk tiltak som glemmes, så fort snøen forsvinner til våren.

 

OBS! OBS!

Vi registrer at mange har måkt takene på eneboligene sine nå. Det er viktig at dere sørger for å måke fram igjen vinduer (rømningsvei) fra kjellere, hybler og lignende, slik at dere har en alternativ vei ut. Det er i eneboligen/leiligheten risikoen er desidert størst for å oppleve brann. Til ettertanke i helgen.

“Aksjon snø” – som blokkerer rømningsveier
Translate »