Velkommen til nye Trygghetstreff på Flisa og på Rena!

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS og Norske Kvinners Sanitetsforening med flere gjentar suksessen fra tidligere Trygghetstreff i Innlandet, og inviterer til nye Trygghetstreff på Flisa onsdag 24. august og på Rena tirsdag 30. august.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Bilder fra tidligere Trygghetstreff i Innlandet

For femte og sjette gang arrangeres det gratis Trygghetstreff i Innlandet, og nå er nå er turen kommet til Flisa og Rena.

 

Trygghetstreffet har to hovedmål:

 1. Skape et hyggelig sosialt arrangement med bevertning og underholdning.
 2. Sette fokus på brannvern og trygghet ved hjelp av lokalt brannvesen og andre aktører.

Trygghetstreffet har også fokus på at alle som deltar kan bidra til trygghetsarbeid og brannvern ved å spre kunnskapen og lærdommen de tilegner seg gjennom arrangementet til familie, venner, naboer eller andre!

 

Trygghetstreffet arrangeres på følgende tidspunkt og steder:

 • Beredskapssenteret på Flisa onsdag 24. august klokken 12:00 til 14:00
 • Brannstasjonen på Rena tirsdag 30. august klokken 12:00 til 14:00

 

Hvem er i målgruppen for Trygghetstreffet, og hva foregår under arrangementet?

Den primære målgruppen er hjemmeboende eldre, men det er også åpent for andre som ønsker å delta på en sosial samling og samtidig få noe påfyll av brannvernkunnskaper. Hele arrangementet er kostnadsfritt og følgende aktiviteter vil foregå:

 • Bevertning bestående av pizza, mineralvann, kaffe og kringle.
 • Underholdning med lokale artister (Vidar Møllerrud på Flisa og Kjell Broen)
 • Enkel brannvernundervisning fra brannvesenet
 • Demonstrasjon av brann i fett-gryte
 • Demonstrasjon av mobilt slukkeanlegg
 • Aktører som er tilgjengelig for eventuelle spørsmål og svar:
  • El-sikkerhet Norge AS – Elektriske artikler og anlegg
  • Helsetjenesten i kommunen – Tilrettelegging, hjelpemidler med mer
  • Brannvesenet, tilsynsseksjonen – Varsling- og slukkeutstyr med mer
  • Brannvesenet, feierseksjonen – Ildsteder, skorsteiner, gebyr med mer
  • Brannvesenet, beredskapsavdelingen – Utrykning, kjøretøy og utstyr
 • Utdeling av gratis brannverneffekter (røykvarsler, slukkeskum og branntepper

 

Har du behov for transport?

Trygghetstreffet har mulighet til å hjelpe til med transport til og fra arrangementene. Ta kontakt med:

 • Trygghetstreffet på Flisa: Olav Nordermoen (Lions) tlf.: 905 75 164
 • Trygghetstreffet på Rena: Wenche Irene Nordy (lokal leder sanitetsforening) tlf.: 906 76 715

 

Trygghetstreffet har sin opprinnelse i de strenge smitteverntiltakene under korona-pandemien

Bakgrunnen for Trygghetstreffet var de omfattende smitteverntiltakene som ble innført under korona-pandemien i Norge, det ble som kjent innført blant annet begrensinger i antall nærkontakter og sosial distansering. Dette resulterte i at mange ble isolert og ensomme, spesielt hardt gikk dette ut over de eldre hjemmeboende i samfunnet. Dette ønsket Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) å gjøre noe med. Med støtte fra Stiftelsen Dam gikk N.K.S. i gang med å arrangere det de kalte Trygghetstreff. Intensjonen med Trygghetstreffet var å skape en sosial sammenkomst med et trygghetsinnslag. Det sosiale består i hovedsak av bevertning og underholdning, noe N.K.S. i samarbeid med lokale sanitetsforeninger er svært gode på å stelle i stand. Trygghetsinnslaget har i hovedsak lokale brannvesen tatt seg av. Under Trygghetstreffene i Innlandet har vi i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Hedmarken brannvesen og Ringsaker brannvesen gått sammen om å lage et felles brannfaglig opplegg. Vi presenterer viktig informasjon og kjører en del praktiske demonstrasjoner. I tillegg har vi med slukkeapparater som alle kan få lov til å prøve. Takket være midler fra stiftelsen Dam og N.K.S. blir det også delt ut gratis brannverneffekter som røykvarslere, slukkeskum og branntepper.

 

Omtale i media:

Vi ønsker alle vel møtt!

Foto: Anita Høiby Gotehus

Velkommen til nye Trygghetstreff på Flisa og på Rena!
Translate »