Mandag 3. juni lanseres Branntips.no

Branntips.no er en ny nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

På branntips.no skal alle landets innbyggere kunne melde fra om bekymringsverdige forhold tilknyttet egen eller andres brannsikkerhet på en enkel måte. Nettportalen vil videreformidle bekymringsmeldinger fra publikum til det aktuelle brannvesenet.

HVORDAN FUNGERER BRANNTIPS.NO?

Innmelderen av en bekymringsmelding går inn på branntips.no på PC, nettbrett eller mobil og;

  • huker av for hvilken kommune bekymringen gjelder
  • registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, relasjon til bekymringen, hva bekymringen dreier seg om, laster opp eventuelle bilder og trykker “send”
  • mottar svarkvittering på at meldingen er sendt, inkludert kontaktinformasjon til det aktuelle brannvesenet

Det aktuelle brannvesenet mottar en e-post til sitt postmottak, og videre oppfølging skjer i tråd med eksisterende praksis.

Takk for at du bryr deg!

Mandag 3. juni lanseres Branntips.no
Translate »