Brannforebyggende Forum Innlandet – Elverum 2023

Introduksjon

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS ønsker å styrke det brannforebyggende arbeidet i Innlandet fylke ved å arrangere:

Tema er formelt og uformelt samarbeid mellom de sentrale kommunale forvalterne av henholdsvis plan- og bygningsloven (PBL) og brann- og eksplosjonsvernloven (BEL).

MHBR IKS ønsker derfor å invitere kommunale byggesaksavdelinger og brann- og redningsvesen i Innlandet fylke til et lunsj-til-lunsj forum med faglige foredrag og diskusjoner, middag og sosiale aktiviteter ved Hotell Central i Elverum 22. til 23. mars 2023.

 

Klikk “Neste” for mer informasjon

Mer informasjon

“Forebygging er bedre enn kur”

Sa den nederlandske filosofen og samfunnskritikeren Desiderius Erasmus en gang på 1500-tallet, det er mye fornuft i dette korte utsagnet.

 

Både plan- og bygningsloven (PBL) og brann- og eksplosjonsvernloven (BEL) har et forebyggende perspektiv i sine formålsparagrafer. PBL peker på utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og kommende generasjoner, mens BEL har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Begge lovenes forskrifter inneholder også krav til eiere, brukere, utbyggere av byggverk hvor fagområder møter hverandre.

 

Dette, i tillegg til vår erfaring i flere saker, viser at det er viktig med et godt og fungerende samarbeid mellom kommunale byggesaksavdelinger og brann- og redningsvesenet.

 

Et slikt samarbeid fordrer at vi kjenner hverandre. At vi vet hvem vi kan kontakte, hva de kan (og ikke kan) hjelpe med. Brannforebyggende forum Innlandet – Elverum 2023 har som mål å bygge både formelle og uformelle nettverk mellom brannvesen og byggesak i og mellom kommunene i Innlandet fylke.

 

Klikk “Neste” for tentativt program

Program onsdag 22. mars

Tentativt program for Forebyggende forum Innlandet Elverum 2023:
Onsdag 22. mars:
Dag 1 har hovedfokus på PERNUP -saken i Trysil, hvordan den ble håndtert av brannvesen, byggesaksavdelingen og andre relevante aktører. Dag 1 har også fokus på formell og uformell nettverksbygging.

> 11:00-12:00: 2-retter lunsj i restaurant To Runde Bord

> 12:00-12:30: Velkommen ved bl.a. brannsjef MHBR IKS Trond Joar Kjenstadbakk

> 12:30:-13:00: Introduksjon av PERNUP-saken fra MHBR IKS

> 13:00-14:00: PERNUP SAKEN, fra Firesafe AS ved senioringeniør Erlend Hansen

> 14:00-14:30: Pausemat

> 14:30-15:30: PERNUP-saken, fra bygg- og geodataavdelingen i Trysil kommune ved avdelingsleder Rune Møller Poulsen og fagleder Bjørn Helge Kristiansen.

> 15:30-1630: PERNUP SAKEN, fra MHBR IKS ved branninspektør Anders Øverby og brannjurist/branninspektør Mari Hovland Follo brannvesen IKS.

> 16:30-17:15: Debatt/Oppgaver med PERNUP-saken som bakteppe

> 17:15-19:00: Sosial samling/uformell nettverksbygging på Central Scene med blant annet shuffle board og musikk

> 19:00-20:30: Tre-retter middag ved restaurant To Runde Bord

> 20:30: Sosial samling/uformell nettverksbygging med faglig og ufaglig quiz på Central Scene

 

Klikk “Neste” for tentativt program dag 2

Program torsdag 23. mars

Tentativt program for Forebyggende forum Innlandet Elverum 2023:
Torsdag 23. mars:
Dag 2 har hovedfokus på praktiske utfordringer hvor brannvesenet og byggesaksavdelinger bør, må eller skal samarbeide.  

> 07:00-08:00: Frokost på restaurant To Runde Bord (kun for boende)

> 08:00-09:00: Slokkevannsproblematikk (tankbil som kompenserende tiltak, krav til kommunalt slokkevann med mer), ved MHBR IKS branninspektørene Anders Øverby og Anders Tremoen og Follo Brannvesen IKS, ved brannjurist/branninspektør Mari Hovland.

> 09:00-09:30: Presentasjon av prosjekt “Parkeringskjeller” i MHBR IKS, ved branninspektørene Anders Øverby og Anders Tremoen.

> 09:30-10:00 Pausemat

> 10:00-10:45: Erfaringsutveksling, praksis ved byggesak og MHBR IKS i Elverum kommune, ved byggesaksbehandlere/jurister Ingrid Vestby og Jan Forårsveen i Elverum kommune og branninspektørene Anders Øverby og Anders Tremoen ved MHBR IKS.

> 10:45-11:30: Temaer etter innspill fra kartlegging i forkant av brannforebygende forum Innlandet i 2022: Ny forskrift vedrørende campingplasser, bruksendring av bygg (driftsbygninger og likende som gjøres om til forsamlingslokaler, puber, kaféer også videre), tilsyn av UTF av det brannprosjekterende (for eksempel før vegger tettes) og risikoutsatte grupper.

> 11:30-12:00 Avslutning/oppsummering

> 12:00-13:00 To retter lunsj i restaurant To Runde Bord

 

Klikk “Neste” for praktiske opplysninger

Praktisk informasjon og registrering

Praktiske opplysninger Brannforebyggende forum Innlandet Elverum 2023:
  • Arrangeres som et to-dagers lunsj-til-lunsj forum, med lunsj, middag, sosial sammenkomst og mulighet for overnatting.
  • Gode muligheter for å komme i kontakt og lære av andre, gjennom relevante foredrag, diskusjoner, oppgaver, middag og sosial samling med quiz.
  • Arrangeres ved oppgraderte og moderne Thon Partner Hotell Central i Elverum, hvor både foredrag, middag, sosial samling og overnatting foregår under samme tak.
  • Fleksibilitet til selv å velge deltagelse på dag 1, middag, overnatting og/eller dag 2. Pris “full pakke” (lunsj-til-lunsj forum, middag, overnatting) 2 300,- per person, se påmeldingsskjema for andre alternativer og priser.
  • Frist for påmelding er torsdag 16. februar.

Thon Partner Hotell Central i Elverum tilbyr moderne konferanselokaler, restaurant, bar, shuffelboard, quiz og delikate hotellrom.

 

Klikk “Neste” for tilbakemelding/påmelding til oss

Tilbakemelding/påmelding

Tilbakemelding/Påmelding Brannforebyggende forum Elverum 2023:
Vi ønsker veldig at du/dere sender inn skjema selv om dere ikke ønsker å delta!
Hvis det er flere enn 6 personer, klikk på lenken invitasjonen og meld på de resterende på et nytt skjema etter du/dere har fullført og sendt inn dette skjema.
.
.
(Mineralvann og øvrig drikke kommer i tillegg til oppgitte priser)
.
(OBS: Ved påmelding av flere deltagere, er det kun deltager 1 som mottar bekreftelse på e-post)
.
(Mineralvann og øvrig drikke kommer i tillegg til oppgitte priser)
.
(OBS: Ved påmelding av flere deltagere, er det kun deltager 1 som mottar bekreftelse på e-post)
.
(Mineralvann og øvrig drikke kommer i tillegg til oppgitte priser)
.
(OBS: Ved påmelding av flere deltagere, er det kun deltager 1 som mottar bekreftelse på e-post)
.
(Mineralvann og øvrig drikke kommer i tillegg til oppgitte priser)
.
(OBS: Ved påmelding av flere deltagere, er det kun deltager 1 som mottar bekreftelse på e-post)
.
(Mineralvann og øvrig drikke kommer i tillegg til oppgitte priser)
.
(OBS: Ved påmelding av flere deltagere, er det kun deltager 1 som mottar bekreftelse på e-post)
.
(Mineralvann og øvrig drikke kommer i tillegg til oppgitte priser)
Ved spesielle opplysninger oppgi disse i kommentar-feltet nederst på skjema.
Ved spesielle opplysninger oppgi disse i kommentar-feltet nederst på skjema.

Fullfør skjema ved å klikke “Send inn”

Translate »