Test og nyttig info for intern bruk av WordPress

 • Dette er HTML-kode for å vise alle publiserte sider.
  • Ble benyttet under “Right sidebar” under Utseende-Widgeter
  • Sett inn som Blokk og skriv inn følgene HTML-kode: <!– wp:page-list /–>

 

Hvorfor kurs og opplæring?

Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne måten ønsker vi å redusere antall omkomne i brann, samt senke skadeomfang og kostnader for samfunnet.

Da vi ønsker å bredde fagkunnskapen for innsats- og beredskapmannskaper i Norge gjennomfører vi også lovpålagte kurs innenfor innsats og beredskap.

Hvilke kurs tilbyr vi?

MHBR IKS skreddersyr og tilrettelegger kurs og kompetanse etter ønske og til alle slags målgrupper. I stedet for at vi skal bestemme hva slags kurs du skal velge mellom ønsker vi at du forteller oss hva slags kurs vi skal lage for deg.

Vi har tidligere prøvd oss på å tilby faste kursopplegg, da vi vet om at denne type kurs er et enkelt konsept som vil passe mange. Men fordi det ikke passer alle så har vi stort sett sluttet med dette.

Eksempler på målgrupper er:

 • Brann- og redningsvesen
 • Forsvaret
 • Industrivern
 • Yrkesgrupper med krav om sertifisering i varme arbeider
 • Ansatte i små, mellomstore og store bedrifter
 • Skoler og barnehager
 • Foreninger
 • Borettslag
 • Ansatte i helse- og omsorgsektoren
 • Beboere på sykehjem og omsorgsboliger
 • Etc.

Eksempler på momenter og tematikk som kan inkluderes er:

 • Regelverk
 • Brannteori
 • Brannstatistikk
 • Rollefordeling mellom eier og bruker
 • Brannvernorganisasjon – Ansvar og oppgaver
 • Dokumentasjon og rutiner
 • Brann- og rømningsøvelser
 • Praktisk slokking
 • Farer ved varme arbeider
 • Risikokartlegging, vurdering og tiltak
 • Beredskapsrelaterte kurs som f.eks. røykvern, røykdykking- og ledelse, skogbrannkurs, ELS og systematisk ledelse
 • Etc.
Priser

Ta kontakt med MHBR IKS for en prat om ønsker og mulige løsninger og et uforpliktende tilbud på kurs.

 

Ta kontakt

Ta kontakt med MHBR IKS for et uforpliktende tilbud på kurs. Vi skreddersyr og tilrettelegger kurs og kompetanse til deg, ditt brannvesen, din bedrift eller din forening.

Bruk skjemaet under eller ring tlf. 62 43 32 30 eller send oss en e-post: post@mhbr.no

Forespørsel - Kurs & Opplæring
Dersom dere ønsker å finne ut av hva vi kan tilby eller det er noe dere lurer på, kan dere bruke dette skjemaet, så vil vi ta kontakt. Med hilsen Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Her har du mulighet å beskrive og begrunne din forespørsel i fritekst. Prøv å være så utfyllende som mulig.
reCAPTCHA is required.
Ved å huke av denne boksen forstår vi at skjemaet er reelt, og ikke opprettet av et dataprogram (robot). Dette sikrer oss mot eventuelle dataangrep.
Kontaktpersoner

Avdelingsleder, Brannforebygging
Knut Bjørnseth
Tlf.: 924 99 011
E-post: knut.bjornseth@mhbr.no

 

 

Translate »