RISIKO OG BRANNFELLER I HJEMMET

Røyking
er en av de årsakene som fører til flest dødsbranner bl.a. ved røyking på sengen. Bruk store og stabile askebeger og hold deg våken om du må røyke. Røyk aldri på sengen!

Levende lys
fører ofte til alvorlige branner når det forlates og glemmes. 20 % av alle branner kan spores tilbake til feil bruk av levende lys. Utvis varsomhet ved bruk. Plasser tente lys slik at brennbart materiale ikke tar fyr. Unngå bruk av brennbare lysestaker, lysmansjetter, lys med brennbare artikler innstøpt og lys i dekorasjoner.

Plasser aldri telys direkte på bord eller duk, men på noe som tåler høy temperatur. En telysholder må være åpen og gi god lufting. Tette telysholdere vil kunne gi overoppheting og farlig oppflamming. Soting fra flammen kan være et varsel om for dårlig lufttilførsel. Hvis telyset flammer opp må du aldri helle vann på det. Dersom du forsøker å slokke med vann, kan det føre til en større oppflamming. Kvel flammen, f.eks. med en lyseslokker – ikke blås.

Forlat aldri et rom med levende lys!

Elektrisitet – den største årsaken til branner
Feil ved elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er årsak til 40 % av brannene i Norge. Mange av brannene starter på grunn av likegyldighet, uvitenhet og glemsomhet.

Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn det de er tiltenkt og laget for. Forsøk deg heller ikke som “hobbyreparatør” – overlat reparasjoner til fagfolk.

Komfyren
er det elektriske apparatet som er involvert i flest boligbranner!Tørrkoking/overoppheting er en hyppig brannårsak. Har du lett for å glemme å skru av kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr (komfyrvakt) som bryter strømmen etter en viss tid. For eldre og funksjonshemmede kan hjelpemiddelsentralen i kommunen gi nærmere informasjon. Tar det fyr i fett- eller smultgryte, legg lokket på og skru av strømmen. NB! Ikke bruk vann.

Vaskemaskiner og tørketromler 
er vanlige brannårsaker. Slå alltid av vaskemaskinen, oppvaskmaskinen og tørketrommelen når du forlater boligen. La heller ikke disse maskinene være i drift mens du sover. Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk. Tette lofiltre kan gi høy varmeutvikling og føre til brann.

Termostatstyrte og elektriske apparater
Mange apparater som brukes daglig i husholdninger, som kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende, er utstyrt med termostat. Går termostaten i stykker kan temperaturen på kort tid øke å forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.

Unngå å la tv-apparatene stå i “stand-by”. Det er fortsatt strøm i tv-apparatet dersom det kun slåes av med fjernkontrollen. Om lag 1500 tv-apparater brenner i Norge hvert eneste år.

Belysning og oppvarming
Lyspærer avgir mye varme. Bruk derfor aldri sterkere pære i en lampe enn det som er anbefalt. Svimerker på en lampeskjerm, gardiner eller møbler er et tydelig forvarsel om at du har en potensiell brannfelle.

Ovner må plasseres med god avstand til gardiner, møbler og annet brennbart materiale. Ovner må aldri tildekkes – tørk derfor aldri klær på ovnen. Vifteovn og løse lamper bør ikke brukes i barnerom, da dette er produkter som lett kan tildekkes, eller velte i forbindelse med lek.

Strømforbruk og strømkapasitet
Summen av alle elektriske hjelpemidler i en bolig kan føre til en overbelastning på strømnettet og gi kortsluttninger i sikringsskap, stikkontakter, skjøteledninger og elektrisk utstyr. Det er derfor viktig å sørge for at det finnes nok strømuttak i boligen, slik at det enkelte strømuttak ikke blir overbelastet. Mange branner starter som en følge av kortslutninger som gir lysbuer i det elektriske anlegget.

Ta brannsjekken med familien!

RISIKO OG BRANNFELLER I HJEMMET
Translate »