Røykvarsler

«På tide å bytte ut røykvarslerne dine?»

MHBR får flere henvendelser hvert år som gjelder røkvarsler(e). Sitater som går igjen er: Piper hele tiden, piper på natta, problemer med seriekobling, må bytte batterier hele tiden, alt for mange batterier, etc. Under skal vi prøve å overbevise deg om at det kan være på tide å bytte ut røykvarslerne dine og at ikke alle røykvarslere er like gode!

Mange vi snakker med vil ha rimelige og gode røykvarslere. Den kombinasjonen er vi i brannvesenet veldig usikre på om finnes?! En får gjerne det en betaler for på dette området også, som med alt mulig annet. Vi i brannvesenet sammenligner det gjerne med telefonen vi alle har med oss hele tiden. Kjøper vi det billigste da vi skal ha telefon eller skifte ut den “gamle” (de blir fort gamle)? Her er det selvfølgelig forskjeller, men de aller fleste av oss har nok en telefon til en verdi mellom kr. 5000 – 12000, og aller helst Apple iPhone eller Samsung. Denne skifter vi ut rimelig ofte også, så her brukes det mye penger! Da det kommer til røykvarslere, skal de være rimelige og det er heller ikke så farlig å bytte de regelmessig.

Røykvarsler(e) er den viktigste livsforsikringen vi kan ha, og da er det et lite tankekors at vi er sparsomme da det gjelder innkjøp av disse….

Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger uten røykvarsler som virker.

Å velge riktig røykvarsler kan nesten virke som en umulig oppgave.

Det er nemlig en jungel av produkter, deteksjons former, anbefalinger fra brannvesen, forsikringsselskap osv. der ute.

Derfor har vi laget denne lille oversikten og vi håper at du da finner hvilken og hvor mange røykvarslere du trenger!

Alle røykvarslere som selges innenfor EU/EØS området skal oppfylle EN-14604, en europeisk standard for røykvarslere.

Det er faktisk ikke lov å selge røykvarslere uten EN-14604 godkjenning i Norge!

I eksisterende bygg er det “Forskrift om brannforebygging”- § 7 Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig som stiller krav.

"Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket."

Ved nybygg stiller den aktuelle byggeforskriften krav til antall og plassering. I nybygg er det også krav til ekstern strømforsyning iht. TEK10. Dette er videreført i TEK17 og med andre ord kan du ikke ha batteridrevne røykvarslere i et nybygg bygd etter nyere tekniske forskrifter, dvs. etter TEK10.

Vi i brannvesenet kan ikke få sagt det nok ganger. Derfor gjentar vi det igjen og igjen kanskje til kjedsommelige, røykvarslere redder liv!

Røykvarsleren er din viktigste livsforsikring. Mest sannsynlig får du aldri bruk for de – men det er den ene gangen noe uforutsett skulle skje. Og aller helst bør brannvarslerne dine være seriekoblet.

Spør deg selv: Ville du våknet av en røykvarsler i et annet rom??

Du kan sammenligne røykvarsleren med en fotballdommer, de er best når de er minst mulig involvert, men alltid tar riktig avgjørelse!

Når det gjelder fordeling av ansvar skiller vi i utgangspunktet mellom to grupper, nemlig EIER og BRUKER.

Enkelt forklart kan man si at i borettslag, bolig AS og i andre typer boligfelleskap er styret ansvarlig og pr. definisjon eier. Bruker har kjøpt en borett / andel, men styret er fortsatt eier.

Hvis det ikke ble betalt tinglysningsgebyr ved kjøp av boligen er det et styre som pr. definisjon er eier og skal sørge for røykvarslere.

Eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel er ansvarlig for:

 1. At røykvarslere er montert ved innflytting.
 2. At det er nok røykvarslere til å oppfylle forskriftskravet.
 3. At røykvarslere blir byttet ut pga. at de er utgått på dato (10 års varighet), nedsmussing, manglende vedlikehold osv.

Bruker, dvs. den som bor i boligen (også ved leieforhold) er ansvarlig for:

 1. Månedlig testing
 2. Årlig batteribytte og renhold
 3. Gi beskjed til eier hvis røykvarsleren ikke fungerer så eier kan få rettet opp i dette.

"Norge er et av få land i verden der det er krav til røykvarslere i alle boliger. Kravet kom tilbake i 1990. Røykvarslerne i Norge er estimert til å redde ca. 140 menneskeliv hvert år og verdier for mange millioner."

I Norge er det påbudt med røykvarslere – faktisk sier loven at røykvarsleren skal høres fra alle rom i boligen din (med lukket dør).

Men er alle røykvarslere like gode?

Svaret på det er enkelt. NEI, langt ifra. Det er stor forskjell og stikkordet er pris...!

De første røykvarslerne kom til Norge tidlig på 1970-tallet. Tidlig ute var Norsk Bycosin A/S som gjennom Bassøe Meling & Co solgte ioniske røykvarslere til rundt 700,- pr. stk. Omregnet til dagens kroneverdi snakker vi rundt 5000,- kroner!

Les mer her.

Røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Har du sjekket hvor gamle dine røykvarslere er?

Elektronikken i røykvarslere forringes over tid. I tillegg kan evnen til å detektere røyk bli redusert som følge av at støv og smuss samler seg opp i løpet av årene.

Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut.

Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren.

På markedet i dag finnes det i prinsippet fire forskjellige røykvarslere og varslere som det lønner seg å kombinere sammen. Her finner du svarene på hva de forskjellige er:

Optisk røykvarsler

 • Pr. i dag den mest vanlige og anbefalte deteksjonsformen og er for mange også kjent ved begrepet “fotoelektrisk”. Optiske røykvarslere fungerer etter lysrefleksjonsprinsippet ved at en lyskilde og fotocelle jobber sammen inne i selve kammeret. Blir kammeret fylt med røykpartikler reflekteres lyset og treffer fotocellen som igjen aktiverer alarmen.

Termisk "røykvarsler" (varme/temperatur)

 • Rene termiske varslere, også kalt varmevarslere er ikke en røykvarsler ettersom den kun vil detektere varme. Varmevarslere er derimot spesielt godt egnet på rom der en tradisjonelle røykvarslere vil kunne gå i uønsket alarm (feilalarm). Eksempler på dette er f.eks. kjøkken, uinnredede loft og kjellere, garasjer, vaskerom osv.

Kombinasjonsrøykvarslere

 • En kombinasjonsrøykvarsler har gjerne flere deteksjonsmåter innebygget i selve røykvarsleren. I dag finnes det svært få eller ingen kombinasjonsvarslere med kombinert optisk og ionisk deteksjon, men derimot kombinasjonen mellom optisk (røyk) og varme er tilgjengelig.

CO/karbonmonoksid/kullos varslere

 • CO/karbonmonoksid/kullos er en gass som oppstår ved ufullstendig forbrenning og er en god indikasjon på brann. I land som benytter mye gass eller fossilt brensel er CO varslere mer utbredt. I USA blant annet er CO varslere i del stater påbudt, men ikke røykvarsler!CO varslere analyserer innholdet av CO i lufta, der spesielle metallegeringer blir benyttet som endrer ledeevne som igjen da aktiverer selve alarmen. Det finnes noen få modeller i markedet som kombinerer røyk og CO i en enhet.Rene CO detektorer skal monteres på vegg. De er ikke påbudt i Norge, men kan være en smart investering.

Ioniske røykvarslere

 • Dette var de mest vanlige røykvarslerne før, men nå er ioniske røykvarslere så å si umulig å få tak i , da det er optiske røykvarslere som omsettes.

Før du går til innkjøp av nye røykvarslere må du først bestemme deg for om du vil at røykvarslerene skal være seriekoblet med hverandre eller frittstående.

Har du i dag mer enn 2 rom i boligen din finnes det få eller ingen gode argumenter for ikke å skulle seriekoble røykvarslerene dine. Vi i brannvesenet anbefaler på det sterkeste én seriekoblet røykvarsler på alle sove- og oppholdsrom.

Bare forestill deg røykutvikling, midt på natten, i et annet rom i boligen enn soverommet der du sover. Tror du at du vil våkne?

Med seriekoblede røykvarslere piper ALLE hvis ÉN piper. Med andre ord; en enorm fordel for deg med flere rom i din bolig!

Seriekobling av røykvarslere er noe av det aller viktigste i en bolig. Tenk deg at det oppstår en brann i kjelleren, og du og din familie sover i etasjen over.

Det har de siste årene skjedd mye også på utviklingen av batterier. I dag kjører vi moderne elbiler som f.eks. Tesla med over 500 km rekkevidde. Da skjønner du kanskje at å strømforsyne en røykvarsler i 10 år ikke lenger er et problem.

Tradisjonelt har røykvarslere vært utstyrt med 1 stk. 9V batteri som skiftes 1 gang pr. år, gjerne på Røykvarslerdagen 1. desember. Dette er en god tradisjon, og fortsatt den mest vanlige typen strømforsyning til brannvarslere.

Har du gode rutiner for batteriskifte – er 1 års batterier en god løsning for deg. Slurver du derimot med batteriskifte, kan det dessverre få katastrofale følger.

Og det er her de nye 10års modellene kommer inn. Dette er røykvarslere utstyrt med et fastmontert og innebygget batteri som varer i 10 år. Du trenger dermed ikke å tenke på å bytte batteri. Og når 10år er gått kaster du hele varsleren, på samme måte som du ville gjort med hvilken som helst annen røykvarsler.

Alle røykvarslere skal nemlig skiftes ut etter 10år!

Det å finne antallet varslere du bør ha i boligen din er mye enklere enn du tror. Ved å finne ut hvor mange rom det er i boligen din, har du svaret! Brannvesenet anbefaler én seriekoblet røykvarsler pr. sove- og oppholdsrom. Følger du denne anbefalingen kan du sove trygt de neste 10 årene.

Det er det som redder liv!

Eksempel på en bolig og kombinasjon av varslere

For at en røykvarsler skal detektere et størst mulig område er det viktig at du plasserer den så sentralt i rommet som overhode mulig, men fortsatt 1 meter vekk fra lamper, downlight, vegg osv.

Faktaboks:

Riktig plassering av røykvarsleren:

- Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.

- Ha minst en røykvarsler i hver etasje.

- I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.

- Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.

- Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

Anbefalt plassering. Viktig å lese monterings anvisning for ditt produkt!

EMC (elektromagnetiske felt) kan oppstå rundt trafoer, downlights, lysrør eller annet elektrisk utstyr. Dette magnetfeltet kan påvirke varsleren og føre til feilalarmer.

Trekk derfor varslerne bort fra lysrør, lamper, downlights og trafoer, helst 1 meter.

Hvis den trådløse seriekoblede røykvarsleren din “spiser” batterier, sjekk først at du har benyttet riktig type batterier. Batteriforbruket kan tyde på at det er en annen radiokilde (fjernkontroller, temperaturmålere (inne/ute), etc.)  i nærheten som gjør at varsleren er i analysemodus ofte.

Tenk igjennom hva du har av utstyr i huset og om du har gjort noen endringer.

De mest avanserte varslerne i markedet har filtre for å motvirke dette problemet, men ingen varslere er immune.

Dette er kanskje nytt for deg. Men JA, røykvarslere krever også vedlikehold. Og det gjør du raskt og enkelt selv – minimum 1 gang i året, gjerne flere.

Du har kanskje selv sett alt støvet som er i boligen din når sola får riktig vinkel inn gjennom et vindu.

Det samme støvet er der alltid, ikke bare når sola skinner gjennom vinduet. Og dette støvet ligger kontinuerlig på, i og rundt røykvarsleren din. Uten rengjøring kan alt støvet sørge for at varsleren din ikke fungerer som den skal.

En røykvarsler rengjøres enkelt ved å bruke munnstykket på støvsugeren. Ta gjerne varsleren ned fra taket, hold den i hånden og start med å blås forsiktig rundt varslerne og i alle synlige åpninger. Ta deretter munnstykket på støvsugeren og støvsug i de samme åpningene.

Så enkelt er det. Nå kan du henge varsleren opp igjen med god samvittighet. Gjør det til en vane og rengjør varslerne dine samtidig som du bytter batteri.

Translate »