Brannforebyggeren kommer

Brannforebyggeren kommer!

Du får lapp i postkassa eller sms på mobilen cirka en uke før brannforebyggeren (tidl. feieren) kommer. Her finner du en oversikt over hva du må gjøre før besøket.

Gratis varsel på mobilen fra feieren

I 2017 tok boligseksjonen i MHBR i bruk varsling per sms. Varslingen gjelder både feiing og boligtilsyn. SMS-varsling fra boligseksjonen koster ingenting for deg som mottaker. De som ikke har mobiltelefon får fortsatt varsel i postkassa.

Slik forbereder du deg til besøk av brannforebyggeren

Huskeliste før brannforebyggeren kommer:

 • si i fra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
 • alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • svar OK på sms eller heng ut feierlappen om at vårt besøk er mottatt og klargjort for feiing
 • legg frem stige
 • sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi:

 • kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • feie skorsteinen
 • fjerne sot etter utført feiing
 • ved tilsyn anbefales det at huseier fjerner sot før feier`n kommer
 • gi generell brannverninformasjon (f.eks. plassering av røykvarslere og slokkeutstyr m.m.)
 • gi fyringsteknisk veiledning

Eiers ansvar

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må sørge for at hele fyringsanlegget (dvs peis, ildsted, parafinovn osv) er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.

Taksikring

Taksikringsutstyr skal være forskriftsmessig.

 

Sklisikring

Tegning av montering av sklisikring

Plattform

På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. til høyre: På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

 

Gangbru

Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.

Translate »