Risikoutsatte grupper

Trygg hjemme – risikoutsatte grupper

Brannforebyggende avdeling har satt seg som mål å utføre brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot risikogrupper. Trygg hjemme-gruppa jobber målrettet mot såkalte risikogrupper ved hjelp av blant annet undervisning, hjemmebesøk, bekymringsmeldinger og tilsyn.

 

3 av 4 som omkommer i brann er ekstra utsatt for brann av ulike grunner. Slike grunner kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet og andre personlige forhold. Dette kan både øke sjansen for at brann oppstår, og for at resultatet blir det verst tenkelige: dødsfall som følge av brannen.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker å drive brannforebyggende arbeid rettet mot deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.

Dersom du kan tenkes å være ekstra utsatt for brann, eller kjenner deg utrygg på hvordan du kan forebygge brann eller hva du skal gjøre om det begynner å brenne, så kontakt oss gjerne. Kanskje kjenner du noen som har utfordringer knyttet til egen brannsikkerhet. Vi kommer gjerne på et uformelt besøk hjem til deg for å ta en prat om brannsikkerhet i hjemmet. Det kan for eksempel dreie seg om røykvarsler, rømningsvei, slukningsutstyr, hjelpemidler eller lignende. Et slikt hjemmebesøk er gratis og selvsagt helt frivillig. Vi har taushetsplikt.

 

Les også

Kampanje – Livsviktig

NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper

Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper

Nyttige lenker
Trygge hjem for eldre

SPØRSMÅL?

Brannvesenet gir råd og veiledning om brannsikkerhet hos personer som av forskjellige årsaker er ekstra utsatt for brann.

Vi tilbyr gratis hjemmebesøk og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen.

Kontakt oss
Telefon: 62 42 32 30
Spør etter Fagansvarlig risikoutsatte grupper
Send epost til post@mhbr.no

BEKYMRINGSMELDING OM BRANNSIKKERHET

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har inngått samarbeid og bruk av branntips.no. 101 brannvesen og 274 kommuner har foreløpig inngått dette viktige samarbeidet. Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.
Translate »