Ledige stillinger

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har ledig vikariat (3 mnd. med mulighet for forlengelse) som brannkonstabel på dagtid avd. Elverum.

Trykk på bildet for å lese annonse: