Ledige stillinger

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har for tiden 2 ledige faste deltidsstillinger som brannkonstabel avd. Tynset:

Trykk på bildet for å lese stillingsannonse:

Tynset