Ledige stillinger

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har for tiden 2 ledige vikarstillinger som brannkonstabel på Tynset.

Klikk på bildet for å lese annonse: