Tilsyn og feiing på fritidseiendommer 2022

Informasjon til eier(e) av fritidsboliger i eierkommunene til Midt-Hedmark brann og redning IKS.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS gjennomfører tilsyn og feiing av fyringsanlegg på fritidseiendommer områdevis innenfor kommunegrensene i de respektive eierkommunene. På grunn av mange fritidseiendommer i vårt dekningsområde, har MHBR i 2022 valgt ut fritidseiendommer i understående kommuner.

Vi ønsker at våre mannskaper og eier skal ha det tryggest mulig under tilsynet, og ønsker å begrense smittefaren mest mulig. Feier har også desinfisering med seg i bil som feier bruker før  og etter tilsyn.
Andre koronatiltak som gjelder:

  • Ingen håndhilsning
  • Avlys tilsynet om du føler deg dårlig i forkant av tilsynet.
  • Hold minst 1 meter avstand.
  • Kun en representant tilstede fra eier som møter ved avtalt/ varslet dato fra feiervesenet. Feierne er uniformerte og kommer med uniformert bil.

Trykk på kommunevåpen for å se om området der din fritidseiendom ligger er plukket ut:

 

Trysil:

Engerdal:

Våler:

Det er ikke planlagt noen tilsyn i år. Ta kontakt med feierseksjon hvis du  har noen spørsmål.

Stor-Elvdal:

Alvdal:

Tolga:

Elverum: 

  Det er ikke planlagt noen tilsyn i år. Ta kontakt med feierseksjon hvis du  har noen spørsmål.

Folldal:

Det er ikke planlagt noen tilsyn i år. Ta kontakt med feierseksjon hvis du har noen spørsmål.

Tynset:

Det er ikke planlagt noen tilsyn i år. Ta kontakt med feierseksjon hvis du har noen spørsmål.

Rendalen:

Det er ikke planlagt noen tilsyn i år. Ta kontakt med feierseksjon hvis du har noen spørsmål.

Åsnes:

 

Translate »