Fritidsboligtilsyn

 

Fritidsboligtilsyn

Dette må du forberede før tilsyn:

  • Eier eller en eierrepresentant må være tilstede.
  • Samtlige boenheter, ildsteder, sotluker og skorsteiner må være tilgjengelige.
  • Eier må gjøre alle beboere kjent med tidspunktet for tilsynet.
  • Sørg for å ha kontroll på eventuell hund.
  • Eier, eller representant for eier, må ha dokumentasjon på fyringsanlegget klart til tilsynet.

Gebyr for fritidsboliger
For tilsyn og feiing i fritidsboliger vil Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS fastsette et eget gebyr etter selvkostprinsippet. Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt varsel om tilsyn og feiing på gjeldene eiendom, uavhengig om det gjennomføres eller ikke.

For å se fullstendig varselbrev, gå inn på hjemmesiden til din kommune. Logg inn på Min side, og se under Feie-og boligtilsyn.

Translate »