Barnehagedagene 2019

I løpet av mai og juni gjennomførte Bjørnis, vår alles forholdsvis nyansatte brannbamse, og MHBR IKS «Barnehagedagene 2019»

Etter at MHBR IKS ble en del av Bjørnis-konseptet har vi lenge lurt på hvordan vi på en best mulig måte kan sette Bjørnis i arbeid. Selv om det utvilsomt hadde vært hyggelig å latt Bjørnis få reise rundt å besøke hver enkelt barnehage i våre kommuner, så ville det i denne omgangen kreve for mye ressurser. Etter at Bjørnis fikk en del henvendelser fra barnehager om å komme på besøk, fikk Bjørnis «lov» av brannsjefen til å invitere førskolebarna til brannstasjonene i våre kommuner.

Bjørnis inviterte alle førskolebarna i barnehagene i vår kommuner til et besøk på sine «tilhørende» brannstasjoner. Der var planen å lage et opplegg med noe teoriopplæring, se litt på kjøretøy og utstyr og ikke minst hilse på og danse sammen med selveste Bjørnis. Heldigvis takket de aller fleste barnehagene i våre kommuner ja til tilbudet.

Det endelige opplegget endte som en veldig godt samarbeidsprosjekt mellom brannforebyggende avdeling og beredskapsavdelingen hvor Bjørnis i løpet av drøye to uker har reist fra Åsnes i sør til Tolga i nord. På hver stasjon har Bjørnis møtt opp med to lokale representanter fra beredskapsavdelingen. Sammen har Bjørnis møtt mange svært glade, fornøyde og ikke minst kunnskapsfulle barn. Sammen har de lært om røykvarslere, brannfarer, sett på kjøretøy og utstyr, testet strålerør og ikke minst fått hilse på og danse med Bjørnis!

I tillegg har alle barn fått med seg et aktivitetshefte fra Bjørnis, hvor barna bes sjekke enkle brannforebyggende tiltak som sjekk av røykvarsler, avholde brannøvelse og liknende. Hvis halvparten eller fler gjør dette hjemme eller ved besøk hos besteforeldre eller andre så har vi truffet en god del husstander gjennom våre gode ambassadør-barn, som nødvendigvis ikke lar seg så pelle på nesen hvis mor eller far stiller seg tvilende til å gjennomføre en brannøvelse hjemme.

Bjørnis, MHBR IKS og brannforebyggende avdeling ønsker å rette en stor takk til alle som vært delaktige i disse dagene!!

Barnehagedagene 2019