Foreldre

Bjørnis – barnas brannbamse

Brannbamsen Bjørnis er brannvesenets verktøy for å trøste barn når ulykken er ute. Han er også frontfigur i brannvernopplæring rettet mot barn.

Bjørnisprosjektet startet som et lokalt initiativ i brannvesenet, men jobber nå med barn i hele landet som målgruppe. Over 80 brannvesen landet rundt bruker Bjørnis som verktøy når de møter barn i forbindelse med branner og andre ulykker. Bjørnis er i tillegg en ressurs i barnehagenes brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid.

Om Bjørnisprosjektet

Brannbamsen Bjørnis er tidenes største satsing på brannforebyggende kommunikasjon med barn som hovedmålgruppe. Prosjektet bygger på tanken om at brannvernopplæring for barn er en av grunnpilarene i brannforebyggende arbeid, både fordi barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper og holdninger de har med resten av livet, og fordi barna er gode brannvernambassadører overfor foreldre og besteforeldre.
Prosjektet jobber etter tre hovedstrategier: For det første skal Bjørnis brukes som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker, den såkalte trøstebamsen. For det andre skal vi tilby og videreutvikle nasjonalt forebyggende undervisningsopplegg for alle barnehager her til lands. For det tredje skal vi bygge videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør, forebygger og barnas store helt.

Prosjektet startet som et lokalt initiativ hos Trøndelag brann- og redningstjeneste, og har senere spredt seg til mange brannvesen rundt om i landet. Brannbamsen Bjørnis er nå utpekt som nasjonal satsing, og driftsansvaret er lagt til Norsk brannvernforening. Prosjektet drives på ideelt grunnlag, selvfinansiert hovedsakelig gjennom salg av produkter, støtte fra samarbeidspartnere og bidrag fra andre. Alle inntekter går uavkortet til drift og utvikling av Bjørnisprosjektet.

Følg gjerne også Bjørnis i sosiale medier for å holde deg oppdatert om hva som skjer i Bjørnisprosjektet:

Facebook: www.facebook.com/brannbamsen

Instagram: www.instagram.com/brannbamsen

Snapchat: Brannbamsen

 

 

 

 

Send tegninger eller smokkene til Bjørnis

Ønsker ditt barn å sende tegninger eller kanskje smokkene sine til Bjørnis?

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS / Brannbamsen Bjørnis
Kirkevegen 75
2413 Elverum

 

 

 

Tegninger til Bjørnis