MHBR ble “Bjørnis brannvesen” høsten 2018

Endelig er Bjørnis kommet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

For MHBR skal Bjørnis være et verktøy for mannskapene våre da det gjelder bruk av traumebamsen ved brann og ulykker, og være en aktiv ansatt for å styrke vår satsing mot barn og unge innen brannforebygging i alle våre 10 eierkommuner. I tillegg er Åsnes kommune med ettersom de har samarbeidsavtale med oss.

Bjørnis har brukt tiden godt siden han ble ansatt 25. oktober 2018. Han har kommet inn i en del rutiner, men det er mye som skal læres, så vi forhaster oss ikke. Noen oppdrag har det blitt, flere skal det bli…

Se video fra når Bjørnis kom til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (via Facebook):

MHBR ble “Bjørnis brannvesen” høsten 2018