ARRANGEMENT & FRITID

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding.

Tips:

 • Skjema finner du her: https://mhbr.no/melding-om-arrangement/
 • Det er viktig at du melder fra om arrangementer i god tid – minst fire uker i forveien
 • NB! Det vil i hovedsak ikke være noen saksbehandling på innmeldte arrangementer. Men i noen tilfeller kan vi be om mer informasjon og det kan bli foretatt uanmeldt kontroll.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer, her kan du lese mer om hva som kreves av tiltak og søknader.

Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, må du sende oss en melding.

Tips:

 • Skjema finner du her: https://mhbr.no/melding-om-overnatting/
 • Det er viktig at du melder fra i god tid – minst tre uker i forveien
 • NB! Det vil i hovedsak ikke være noen saksbehandling på innmeldte overnattinger. Men i noen tilfeller kan vi be om mer informasjon og det kan bli foretatt uanmeldt kontroll.
 • Overnatting i skoler, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting vil føre til at risikoen i bygget endres (unormal risiko). Det er bygningseier og arrangørs plikt til å sørge for at sikkerheten er ivaretatt og kunne dokumentere for dette.

Ved overnatting i byggverk som ikke er beregnet for dette, skal følgende informasjon meldes til brannvesenet:

 • Tidspunkt og sted for overnatting
 • Ansvarlig for overnattingen med kontaktinformasjon
 • Kontaktperson på stedet, med telefonnummer denne personen kan nås på
 • Antall overnattende.

Det er i utgangspunktet forbudt mot å avfyre fyrverkeri utenom tidsrommet 18.00 til 02.00 på nyttårsaften.

Skal du sende opp markfyrverker utenom dette i anledning bryllup, jubileum eller lignende må du søke om tillatelse til dette.

Tips:

 • Skjema finner du her: https://mhbr.no/soknad-om-fyrverkeri-forbruker/
 • Det må påregnes 3 ukers saksbehandlingstid.
 • Søknad om tillatelse til avfyring av markfyrverkeri må også sendes og godkjennes av politiet i de kommunene politivedtektene regulerer dette. Kontakt kommunen eller gjeldende politidistrikt hvis du er usikker på hva som gjelder i din kommune.

Elverum kommune: På beredskapssenteret i Elverum kan du leie mannskap og bil i forbindelse med trefelling og vannfylling (avhengig av tilgjengelighet og aktuell beredskapssituasjon). Ta kontakt med utrykningsleder Elverum på telefon 909 17 758 for pris og eventuell avtale.

Øvrige kommuner: Ring oss på Tlf: +47 62 43 32 30 eller send oss en E-post: post@mhbr.no.

Elverum kommune: På beredskapssenteret i Elverum kan du leie redningsvester og lensepumpe. Du kan også få etterfylt luft på dykkerflasker. Ta kontakt med oss og vi hjelper deg med dette.

Hva koster det?

 • Redningsvester: kr. 10,- pr. døgn / kr. 50,- pr. uke
 • Lensepumpe: kr. 100,- pr. døgn
 • Påfylling av dykkerflasker: kr. 50,- pr. flaske.

Øvrige kommuner: Ring oss på Tlf: +47 62 43 32 30 eller send oss en E-post: post@mhbr.no.

Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har lagd en brosjyre med ønske at alle, både eiere, drivere og brukere av
campingplassen skal ha en trygg og sikker opplevelse når de oppholder seg der.

Vi har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser som er utarbeidet av Norsk brannvernforening.
Lenke til brosjyren finner du her: Bedre sikkerhet på campingplassen.

NB! Les også spørsmål og svar om nye krav herunder.

Ja, men det er ikke vedtatt.

Les mer på Regjeringen.no her.

− Hvis alt går etter planen, kan de nye reglene tre i kraft fra 1. januar 2022 og dermed være klare til campingsesongen 2022. Endringene vil samlet føre til økt brannsikkerhet på campingplasser, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Vi får mange henvendelser fra f.eks. barnehager som ønsker besøk av Bjørnis. Da Bjørnis og de andre brannkonstablene har en hektisk jobb, legger vi ikke opp til besøk i barnehager. Men av og til inviterer MHBR til større samordnede arrangement der dere kan treffe Bjørnis.

 

 

 

ARRANGEMENT & FRITID
Translate »