Søknad om markfyrverkeri forbrukere

Skal du sende opp markfyrverkeri kategori II og III i anledning bryllup, jubileum eller lignende må du søke om tillatelse til dette. Forbrukere har kun anledning til å avfyre markfyrverkeri kategori II og III.

Informasjon i forbindelse med avfyring av markfyrverkeri kategori II og III

 • Søknad om tillatelse til avfyring av markfyrverkeri må også sendes og godkjennes av politiet i de kommunene politivedtektene regulerer dette. Lokale politivedtekter for gjeldende kommune finnes på lovdata.no. Eventuelt kan kommunen eller gjeldende politidistrikt kontaktes.
 • Meld fra til politiet kort tid i forkant av avfyringen. Dette på grunn av mulig henvendelser fra publikum om bråk/støy i forbindelse med avfyringen.
 • Det må tas hensyn i områder med dyrehold. Det anbefales å sende ut nabovarsel.
 • Husk nødvendig verneutstyr.
 • Les bruksanvisningen nøye før bruk.
 • Ansvarshavende må til enhver tid vurdere om det er forsvarlig å foreta avfyring nær skog eller andre brennbare omgivelser. Det må tas hensyn til skogbrannfare, vindstyrke og vindretning. Dersom det vurderes at avfyringen ikke er forsvarlig må den avlyses.
 • Sikkerhetsavstanden til publikum, bygning, brennbare omgivelser o.l. må minimum være det som hvert enkelt produkt er merket med, og det må tas hensyn til vær og vind.
 • Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap under og etter avfyringen.

Brannforebyggende avdeling

05.02.2019

Velg fra nedtrekks meny
Kvittering på innsendt skjema sendes til denne adressen
Hvis dette er ukjent, sett inn verdi 0.
Hvis dette er ukjent, sett inn verdi 0.
Bryllup, jubileum, eller lignende
Sikkerhetsavstand for største fyrverkeriprodukt som skal benyttes oppgis i meter. Kontakt eventuelt forhandler for opplysninger om sikkerhetsavstand.
 • Kart i målestokk som viser avfyringsposisjon. Kartet må vise at sikkerhetsavstander til personer, bygninger, brennbare materialer og lignende overholdes.
 • Tillatelse fra grunneier og/eller politi dersom nødvendig (avhengig av avfyringssted og tidspunkt for avfyring) Se veiledning øverst.

OBS! For å laste opp flere filer må du enten:

 1. Gjøre dette samtidig ved å holde nede CTRL eller SHIFT og velge mer enn én fil; eller
 2. Laste opp én og én fil ved å benytte de forskjellige “Last opp” feltene.

Det må påregnes 3 ukers saksbehandlingstid. Svar på søknaden gis per e-post til den adressen som er oppgitt lenger opp.

reCAPTCHA is required.
Ved å huke av denne boksen forstår vi at skjemaet er reelt, og ikke opprettet av et dataprogram (robot). Dette sikrer oss mot eventuelle dataangrep.
Translate »