Ny veileder – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap hos MHBR IKS

En veileder som sier noe om MHBR IKS sine lokale resurser, forutsetninger og rammebetingelser har vært etterspurt lenge. Nå er den endelig her.

Trykk på bildet for å åpne veilederen i en ny fane

MHBR IKS ønsker å legge til rette for at forholdene i og rundt byggverk er tilpasset for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv og trygg rednings- og slokkeinnsats når en brann oppstår.

MHBR IKS har derfor utarbeidet en veileder «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap hos MHBR IKS”.

Veiledningen gir en oversiktlig bilde av våre lokale forutsetninger og rammebetingelser f.eks. organiseringen av vårt brannvesen, kravspesifikasjoner for utstyr/bilpark og lokale ønsker om rednings- og slokketekniske tilrettelegginger.

MHBR IKS oppfordrer alle til å ta kontakt dersom det er noen spørsmål rundt veilederen, aktuelle byggeprosjekter eller forutsetninger for eksisterende bygg. Vi ser også gjerne at dere kommer med tilbakemeldinger på veilederen slik at vi kan lære og bli bedre.

Ny veileder – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap hos MHBR IKS