Kartleggingsskjema for eventuelt «Brannforebyggende Forum Innlandet – Elverum 2022»

Introduksjon

Vi i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS ønsker å styrke det brannforebyggende arbeidet i Innlandet fylke.
MHBR IKS ønsker derfor å arrangere «Brannforebyggende forum Innlandet – Elverum 2022» i tidsrommet 18.-19. oktober 2022.
Målgruppen for dette formet er:
 • KOMMUNANLE BYGGESAKSAVDELINGER og
 • KOMMUNALE BRANN- OG REDNINGSVESEN i Innlandet fylke.
Altså de sentrale kommunale forvalterne av henholdsvis Plan- og bygningsloven (PBL) og Brann- og eksplosjonsvernloven (BEL).

 

Klikk «Neste» for mer informasjon.

Hensikt

"Brannforebyggende forum Innlandet - Elverum 2022" - Introduksjon

MHBR IKS ønsker med dette nettskjema å:
 • Informere om hva vi tenker «Brannforebyggende forum Innlandet – Elverum 2022» skal eller kan inneholde.
 • Få tilbakemelding fra dere om det er noe interesse for å delta på «Brannforebyggende Forum Innlandet – Elverum 2022».
Klikk «Neste» for å se faglig innhold.

Faglig innhold

"Brannforebyggende forum Innlandet - Elverum 2022" - Faglig innhold

MHBR IKS har følgende planer/ønsker for faglig innhold:
 • Foreløpig «spikret» faglig innhold:
  • Gjennomgang/diskusjoner rundt «PERNUP-Saken» (trolig dag 1).
  • Temasnakk om samarbeid mellom byggesak og brannvesen fra brannvesenets side (jurist).
  • Gjennomgang/diskusjoner rundt «Prosjekt parkeringskjeller» ved MHBR IKS (trolig dag 2).
  • Felles faglige diskusjoner/oppgaver (trolig dag 1 og dag 2).
 • Foreløpige planer/ønsker om faglig innhold:
  • Temasnakk om samarbeid mellom byggesak og brannvesen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB, trolig Anders Blakseth).
  • Temasnakk om samarbeid mellom byggesak og brannvesen fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK, trolig Trond S. Andersen).
  • Temasnakk om samarbeid mellom byggesak og brannvesen fra Statsforvalteren i Innlandet.
  • Eventuelle relevante innlegg fra deltagere.
Klikk «Neste» for praktiske forhold.

Praktiske forhold

"Brannforebyggende forum Innlandet - Elverum 2022" - Praktiske forhold"

MHBR IKS planlegger å arrangere «Brannforebyggende forum Innlandet – Elverum 2022» som et to-dagers lunsj-til-lunsj arrangement, med en uformell middag og mulighet for overnatting.
Et slikt arrangement vil gi følgende fordeler:
 • Tidspunkt for både avreise og hjemkomst til eget arbeidssted i fornuftig tid.
 • Mulighet for formell faglig nettverksbygging gjennom relevant informasjon, foredrag og/eller diskusjoner/gruppeoppgaver.
 • Mulighet for uformell faglig nettverksbygging ved felles middag etter dag 1.
 • Smidig gjennomføring da forum, middag og eventuell overnatting avholdes på samme lokasjon, Hotel Scandic Elverum.
 • Fleksibilitet gjennom selv å kunne velge deltagelse på dag 1, middag, overnatting og/eller dag 2.

(Hotel Scandic Elgstua i Elverum tilbyr moderne konferanselokaler, 2-retters lunsj, 3-reters middag og overnatting)

Klikk «Neste» for å gi oss en tilbakemelding.

 

Registrering

"Brannforebyggende forum Innlandet - Elverum 2022" - Tilbakemelding til oss

(Vi ønsker veldig tilbakemelding av deg/dere selv forumet ikke skulle være av interesse!)
(Det er også mulig å delta på middag utenom, pris cirka 550,-)
(Eventuelle innlegg fra deltagere vil godtgjøres, ta kontakt med oss)
Translate »