Mangfold

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.