Tilsyn og feiing på fritidseiendommer 2020

Informasjon til eier(e) av fritidsboliger i kommunene Trysil, Rendalen, Engerdal, Våler og Stor-Elvdal.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS gjennomfører tilsyn og feiing av fyringsanlegg på fritidseiendommer områdevis innenfor kommunegrensene i de respektive eierkommunene. På grunn av mange fritidseiendommer i vårt dekningsområde, har MHBR i 2020 valgt ut fritidseiendommer i understående kommuner.

Vi ønsker at våre mannskaper og eier skal ha det tryggest mulig under tilsynet, og ønsker å begrense smittefaren mest mulig. Feier har også desinfisering med seg i bil som feier bruker før  og etter tilsyn.
Andre koronatiltak som gjelder:

  • Ingen håndhilsning
  • Avlys tilsynet om du føler deg dårlig i forkant av tilsynet.
  • Hold minst 1 meter avstand.
  • Kun en representant tilstede fra eier som møter ved avtalt/ varslet dato fra feiervesenet. Feierne er uniformerte og kommer med uniformert bil.

Trykk på kommunevåpen for å se om området der din fritidseiendom ligger er plukket ut:

Trysil:

Rendalen:

Engerdal:

Våler:

Stor-Elvdal:

Alvdal: