Feie- og tilsynsgebyr

Årlig sender Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) ut feie– og tilsynsgebyr.

I Midt-Hedmark brann– og redningsvesen IKS er feiing av piper behovsprøvd. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted. I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres minimum hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere.

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk og forurensende fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorstein.

Ofte stilte spørsmål kan du finne svar på her:

Feie – og tilsynsgebyr – informasjon 2019

Feie- og tilsynsgebyr