Feie – og tilsynsgebyret

I april hvert år sender MHBR IKS ut feie- og tilsynsgebyr til alle registrerte husstander i våre kommuner

 

Feie- og tilsynsgebyret kommer hvert år, men feier’n kommer ikke.

I april hvert år sender MHBR IKS ut feie- og tilsynsgebyr til alle registrerte husstander i våre kommuner. Våre eierkommuner omfatter i dag Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga. Vi opplever at mange har spørsmål om gebyret, både hva det er de betaler for og hvorfor de betaler hvert år når feier’n ikke kommer hvert år.

Vi forsøker hvert år å utforme forståelig informasjon som når ut til alle, spesielt med bruk av vår egen hjemmeside. Det er ingen lett oppgave med tanke på de mange og ulike innbyggerne i vårt distrikt. Vår hensikt er å forklare feiervesenets oppgaver og organisering, og som er en lovpålagt tjeneste i alle kommuner.

Årlig feie- og tilsynsgebyr

Alle husstander i vårt distrikt mottar årlig et feie- og tilsynsgebyr. Det er MHBR IKS sitt Representantskap (alle kommunene) som fastsetter nivået på det det årlige gebyret.

Feiervesenet er en selvkost-virksomhet noe som betyr at den jobben de utfører faktureres hver enkelt husstand og ikke over skatteseddelen. Gebyret skal dekke kostnadene det er å ha en feiertjeneste i alle våre 10 kommuner og som innehar faglig god kompetanse, samt moderne utstyr for å dekke fagområdet. Gebyret skal dermed også dekke det å etablere, utvikle og drifte et feiervesen.

Feier’n gjør mer enn å feie

Feierens lovpålagte arbeid er behovsprøvd. Behovsprøvd feiing betyr at feieren undersøker fyringsanlegget i forhold til installasjon, sjekker sotmengde, fyringsmønster og liknende i boligen. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies hjemme hos deg. Gjennomføring av tilsyn er også behovsprøvd og basert på risiko. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og hvordan du fyrer er eksempler på hva vi ser etter.

Hvor ofte?

Feierens faglige vurdering medfører at noen boliger vil få hyppigere besøk av feieren, mens andre boliger kan oppleve at det tar år mellom hver gang feieren kommer på besøk. Etter besøket, får du beskjed om når neste feiing/tilsyn vil bli utført.

Jeg bruker ikke fyringsanlegget – hva gjør jeg?

Dersom du har fyringsanlegg som ikke brukes, kan du søke om fritak for feie- og tilsynsgebyret. Søknad finner du på våre hjemmesider (www.mhbr.no). Her kan du søke om fritak for inntil 3 år om gangen. Etter 3 år må du søke på nytt.

Fritidsboliger og besøk av feier

Ny forskrift om brannforebygging trådte i kraft 1. januar 2016, og har bestemmelser om tilsyn og eventuelt feiing av fritidsboliger. Feieren vurderer her også behovet for hvor ofte tjenesten skal utføres. Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt SMS-varsel om tilsyn og feiing på gjeldene eiendom. Her har hver enkelt eier et ansvar for å være tilstede når varsel er mottatt, eventuelt gå i dialog med våre feiere om tidspunkt som passer. På våre hjemmesider ligger en plan for tilsyn av fritidseiendommer for våre eierkommuner. Vi har ca. 17 000 fritidseiendommer i vårt område, så vi ser oss nødt for å ha en viss struktur og plan. Vi klarer ikke å gjøre tilpasninger for hver enkelt, og det ber vi om forståelse for.

Du kan lese mer om tilsyn og feiing av både boliger og fritidsboliger på https://www.mhbr.no.

Feie – og tilsynsgebyret