MHBR toppbilde
   Tlf: +47 62 43 32 30      Adr: Kirkevegen 75, 2409 Elverum       E-post: post@mhbr.no        Brannsjef: Nils-Erik Haagenrud
Våler kommunes nettsider Elverum kommunes nettsider Trysil kommunes nettsider Alvdal kommunes nettsider Engerdal kommunes nettsider Stor-Elvdal kommunes nettsider Rendalen kommunes nettsider Tynset kommunes nettsider Tolga kommunes nettsider Folldal kommunes nettsider
 
   Om MHBR
   Startsiden
   Kontakt oss
 
   110-sentralen
   Beredskap
   Skogbrannreserven
   Forebyggende
   Feiing
   FAQ
 
   Kurs
   Ledige stillinger
   Lenker
   Utsatte grupper
   Publikasjoner
   Nyhetsarkiv
   Andre tjenester
 
   Gebyrer
   Lover/forskrifter
   Skjemaer
   Serviceerklæring
 
 
 
 
 
 

FOREBYGGENDE AVDELING

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk for øvrig. Brannforebyggende arbeid skal bidra til at brann og ulykker ikke lett kan oppstå, samt sikre at brannteknisk utforming og utstyr som reduserer skadeomfanget ved brann eller ulykke blir ivaretatt på tilfredsstillende måte.

I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen fastsetter brannordningen nitten stillinger som er berørt av forebyggende arbeid, herunder feierordningen. Feiervesenet er direkte underlagt leder av avdelingen og bemannes av en seksjonsleder, en feiermester, fem feierformenn, fem feiersvenner og en lærlinger (se egen side).

Innsats og arbeidsoppgaver

  • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg
  • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter, ca. 250 stk. i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen)
  • Bistå ved branntekniske befaringer av bygg
  • Drive omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, åpen dag, besøk på skoler, institusjoner osv.
  • Opplæring, kurs og øvelser for brannvernledere og andre ansatte i både statlige, kommunale og private virksomheter
  • Saksbehandling i forbindelse med fyrverkeri
  • Feiing og tilsyn
  • Vi holder jevnlig ulike kurs. For å se nærmere på hvilke kurs vi gjennomfører så gå til kurslenken på venstre side
Satsingsområde

Statistisk materiell viser at det er et økende antall eldre som omkommer i brann. Eldre ønsker i økende grad å få bo i egne boliger så lenge som mulig, derfor kan motivasjonstiltak i form av informasjon og praktiske tilrettelagte løsninger være helt avgjørende for eldre og uføres sikkerhet. Dette er bakgrunnen for at forebyggende avdeling har valgt å fokusere på eldre og brannsikkerhet.
 
Campingplasser
Brosjyre om sikkerhet på campingplasser utarbeidet av MHBR, Hedmarken og Ringsker brannvesen kan lastes opp her.
 
 
Forebyggende avdeling består av:
 
avd.leder Knut Bjørnseth
Tlf.: 924 99 011
  
branninspektør-tilsynsansvarlig Håvard Bryhn
Tlf. 481 87 490
 
branninspektør Anders Øverby
Tlf.: 958 40 763
 
branninspektør Lars Kvissel
Tlf: 908 84 785
 
branninspektør Terje Haugland
Tlf: 908 11 598
 
 
seksjonsleder og feierinspektør Sigurd Hansen
Tlf.: 917 02 870
 
 
 
 

 

 

 

 Webredaktør: Nils-Erik Haagenrud

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Helikopterdropp Rester av sakristiet, eneste veggen som sto igjen. Muligens arnestedet til brannen
Noe av bilparken
27-1 (første utrykningsbilen) og 27-2 nyeste tankbilen.
Røykdykkerbilen og 27-1 Fra praksisuka grunnkurset
Flinke elever. Deltakere grunnkurs deltid 2009 Deltakere på EIS-kurset på Koppang i uke 8.
Deltakere EIS-kurs på Tynset april 2010. Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010
Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010 Husbrann Bjølset Elverum, des 2010
Lagsdrill tauredning, beredskapsenteret 2010 Slokkekurs for bedrift, øvelseanlegget Terningmoen
Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010 Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010
2012 mod Volvo XC 70 D3 Arne og Geir Arne 25 års tjeneste i brann- og redningsvesenet.
P 1-1 Elverum Praksisuken bef. 1 deltid 2012
Nestorer slutter på Koppang. Øivind Strand 30 år og Sigurd Hagen 39 år i brann-og redningstjenesten