MHBR toppbilde
   Tlf: +47 62 43 32 30      Adr: Kirkevegen 75, 2409 Elverum       E-post: post@mhbr.no        Brannsjef: Nils-Erik Haagenrud
Våler kommunes nettsider Elverum kommunes nettsider Trysil kommunes nettsider Alvdal kommunes nettsider Engerdal kommunes nettsider Stor-Elvdal kommunes nettsider Rendalen kommunes nettsider Tynset kommunes nettsider Tolga kommunes nettsider Folldal kommunes nettsider
 
   Om MHBR
   Startsiden
   Kontakt oss
 
   110-sentralen
   Beredskap
   Skogbrannreserven
   Forebyggende
   Feiing
   FAQ
 
   Kurs
   Ledige stillinger
   Lenker
   Utsatte grupper
   Publikasjoner
   Nyhetsarkiv
   Andre tjenester
 
   Gebyrer
   Lover/forskrifter
   Skjemaer
   Serviceerklæring
 
 
 
 
 
 

FEIERVESENET

Feierseksjon i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS består av 1 seksjonsleder, 1 feiermester, 5 feierformenn, 5 feiersvenner og 2 lærlinger. Det er totalt ca. 28 500 skorsteinsløp og ca. 27 000 eiendommer i regionen.

Innhold: (link til avsnittene)

    Ulike linker til lovverk og kommunale vedtak
  Feiermesternes Landsforening oversikt over lover.
 
 
 

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter fastsetter hvilke oppgaver et feiervesen skal utføre. Der står det:

a) Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.
b) Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
c) Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget.
d) Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegget.

Feie- og tilsynshyppigheten bestemmes etter hvert besøk for det enkelte røykløp. Hvis feieren oppdager et røykløp med mye sot, vurderes behovet oftere enn i et røykløp med lite sot (behovsprøvd). Dersom huseier feier selv, vil feieren vurdere behovet ut ifra det som er i røykløpet der og da, og ikke ut ifra det som kunne ha vært.

En eventuell sotbrann vil heller ikke bli oppdaget dersom huseier feier selv. Huseier må da koste en eventuell utbedring av skorsteinen selv.
 
Feiervesenet i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS kan også utføre andre oppdrag enn de lovpålagte. Dette er blant annet:
 • Ferdigbefaring/trykkprøving på nye og rehabiliterte skorsteinsløp.
 • Videofilming av gamle og nye skorsteiner.
 • Målinger og virkningsgrad av fyringsanlegg.
 • Rensing av fyrkjeler, ildsteder, fyringsanlegg generelt.
 • Tilsyn og feiing av fritidsboliger er kun på anmodning fra eier, i de kommuene det ikke er eget kommunestyrevedtak.
 
 
Våler Stor-Elvdal/Engerdal
Geir Håkon Kirkelund, feierformann
Telefon: 917 91 666
E-post: geir.hakon.kirkelund@mhbr.no
Terje Kværnes, feierformann
Telefon: 918 05 536
E-post:
terje.kvaernes@mhbr.no
 
Elverum Trysil

Tommy H. Wernberg, feiermester
Telefon: 416 10 869                                           
E-post: tommy.h.wernberg@mhbr.no

Roar Solvang, feiersvenn
Telefon: 907 93 404
 
Per Eivind S. Evensen, feiersvenn
Telefon: 924 44 705
 
Fredrik L. Vangen, feiersvenn
Telefon: 908 88 796
 
  
 
Hans Gråberg, feierformann
Telefon: 905 71 313
E-post:  hans.graberg
@mhbr.no

Gøran Moberget, feiersvenn
Telefon: 905 61 399
  
  
 
Alvdal/Folldal Rendalen
Arild Hovde, feierformann
Telefon: 917 17 798
E-post: arild.hovde@mhbr.no
  
Morten F. Svehaugen, feiersvenn
Telefon: 993 80 124

Tolga
Tynset
Arnstein Solheim, feierformann
Telefon: 415 67 469
E-post: arnstein.solheim@mhbr.no
  
Sigurd Hansen, seksjonsleder
Telefon: 917 02 870
    

 
 
 
Husk å fyre med tørr ved
Ved som skal brukes til vedfyring bør ikke inneholde mer fuktighet enn 20 %. Nyhogget ved inneholder ca. 50 % fuktighet. Etter en god tørkesommer fra april til oktober er fuktigheten nede i ca. 25 %.
 
Fyr med riktig trekk
Sørg for at nok luft slipper inn, både i ildstedet og i huset. En åpen peis krever ca. 350 m³ med frisk luft pr. time. Et vanlig ildsted ca. 20 m³.
 
I oppstartfasen, sørg for at mye luft slipper til for at det skal ta ordentlig fyr. Det skal høy temperatur til for å få riktig forbrenning. Når det brenner godt, kan trekkluken stenges litt, men sørg for at det brenner godt.

På nye rentbrennende ildsteder, se egen monteringsanvisning/brukerveiledning.
NB! Ildsteder av kleberstein krever forsiktig fyring i begynnelsen. Lag et lite bål med tynn ved, og øk sakte på etter hvert. Spesielt viktig er dette på nye ildsteder og ildsteder som ikke har vært i bruk på over en måned. Kleberstein inneholder mye fuktighet, og ved rask oppvarming vil steinen sprekke.
 
Beksot/slagg
Hvis en fyrer med for lite luft og/eller rå ved, dannes det beksot i skorsteinen. Denne soten likner asfalt/tjære og er veldig vanskelig å fjerne. Da må det spesialverktøy til som kan ødelegge skorsteinen. Det er dette som kan ta fyr og bli til en sotbrann. Det er fyrbøteren selv som bestemmer hvordan soten i skorsteinen skal være.
 
Tilstrekkelig trekk og tørr ved, gir lite sot!
 
 
 
Hvis det oppstår pipebrann må en huske på dette:
 • Steng alle trekkluker på ovner tilkoblet skorsteinen, og ikke bare det ildstedet som er i bruk.
 • Ring 110 – brannvesenet, og si hvem du er, hva som skjer, og hvor du bor. Vær nøye med beskrivelsen til der du bor da den du snakker med ikke nødvendigvis er lokalkjent i hele regionen.
 • Pass på sotluke nederst på skorstein. All den glødende soten i skorstein samler seg her, og sotluka kan bli rødglødende. Fjern alt brennbart materiale minst 1 meter.
 • Pass på skorstein i alle etasjeskillere. Her kan skorsteinen sprekke, og da kan varmen fra brannen antenne treverk inntil skorsteinen.
 • Fjern alt som ligger inntil skorstein, da skorstein blir veldig varm, og det som ligger inntil kan begynne å brenne.
 • Brannen kan dempes ved å bruke litt pulver fra brannslokningsapparat eller grovt salt. Bruk pulverapparatet i ildstedet forsiktig. For mye pulver kan skade både skorstein og ikke minst rommet det brukes i. Grovt salt kan slippes fra toppen av skorstein i små mengder.
 • Det beste er å la det brenne kontrollert, slik at skorsteinen blir helt ren innvendig. Men ta forhåndsregler!!
 
(Kilde: Bransje- og miljølære, Gan forlag.)
 
  
 Annen relevant informasjon
 
I oktober 2005 fattet brannsjefen vedtak om det skal være inngått årlig serviceavtale med kompetent firma dersom det benyttes boliggass i boenheter med mer enn 1 boenhet. Vedtaket finner du her:
  

 

 

 

 Webredaktør: Nils-Erik Haagenrud

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Helikopterdropp Rester av sakristiet, eneste veggen som sto igjen. Muligens arnestedet til brannen
Noe av bilparken
27-1 (første utrykningsbilen) og 27-2 nyeste tankbilen.
Røykdykkerbilen og 27-1 Fra praksisuka grunnkurset
Flinke elever. Deltakere grunnkurs deltid 2009 Deltakere på EIS-kurset på Koppang i uke 8.
Deltakere EIS-kurs på Tynset april 2010. Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010
Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010 Husbrann Bjølset Elverum, des 2010
Lagsdrill tauredning, beredskapsenteret 2010 Slokkekurs for bedrift, øvelseanlegget Terningmoen
Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010 Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010
2012 mod Volvo XC 70 D3 Arne og Geir Arne 25 års tjeneste i brann- og redningsvesenet.
P 1-1 Elverum Praksisuken bef. 1 deltid 2012
Nestorer slutter på Koppang. Øivind Strand 30 år og Sigurd Hagen 39 år i brann-og redningstjenesten