MHBR toppbilde
   Tlf: +47 62 43 32 30      Adr: Kirkevegen 75, 2409 Elverum       E-post: post@mhbr.no        Brannsjef: Nils-Erik Haagenrud
Våler kommunes nettsider Elverum kommunes nettsider Trysil kommunes nettsider Alvdal kommunes nettsider Engerdal kommunes nettsider Stor-Elvdal kommunes nettsider Rendalen kommunes nettsider Tynset kommunes nettsider Tolga kommunes nettsider Folldal kommunes nettsider
 
   Om MHBR
   Startsiden
   Kontakt oss
 
   110-sentralen
   Beredskap
   Skogbrannreserven
   Forebyggende
   Feiing
   FAQ
 
   Kurs
   Ledige stillinger
   Lenker
   Utsatte grupper
   Publikasjoner
   Nyhetsarkiv
   Andre tjenester
 
   Gebyrer
   Lover/forskrifter
   Skjemaer
   Serviceerklæring
 
 
 
 
 
 

UTSATTE GRUPPER
 
 
 
'
 
LINK TIL AVSNITTENE:
 
 
 
 
 
 

Utvalget mener kommunene må styrke innsatsen mot utsatte grupper i deres egne hjem. Dette kan skje uten noen vesentlig økning i offentlig ressursbruk. Men dagens ressurser må utnyttes bedre, og det forebyggende arbeidet må prioriteres høyere. Branner utvikler seg som regel så raskt at brannvesenet ikke rekker fram tidsnok til å redde mennesker fra skade eller død.

Utvalget foreslår at kommunene gjennomgår brannsikkerheten i boliger hos utsatte grupper og tar initiativ til forebyggende tiltak i samarbeid med den enkelte og pårørende. Informasjon, veiledning og konkrete fysiske brannverntiltak vil ha vesentlig effekt på sikkerheten i hjemmet. Dette kan være tiltak som bidrar til å 
• hindre at brann overhodet oppstår
• øke evnen til å oppdage brann
• begrense eller slokke branner på stedet
• øke sjansen for at folk evakueres i tide

 

 

Konkrete tiltak


Ofte vil konkrete fysiske tiltak redusere brannrisiko vesentlig. Enkle tiltak som komfyrvakt og brannhemmende tekstiler, kan bidra til å hindre at en brann utvikler seg. I en del tilfeller kan automatiske slokkesystemer være det eneste som gir forsvarlig sikring mot brann. Etter nytt bygningsregelverk skal en rekke bygg nå ha slike anlegg, blant annet boligbygg beregnet for heldøgns pleie- og omsorg, slik som kommunale omsorgsboliger. Det vil likevel ta lang tid før boligmassen er fornyet, og det er uansett nødvendig med tiltak i alle typer boliger der brannrisikoen er uakseptabel. Utvalget foreslår at det utarbeides en nasjonal plan for oppgradering av alle pleie- og omsorgsboliger slik at beboere blir forsvarlig sikret i tilfelle brann. Her bor mennesker som ofte ikke vil være i stand til å komme seg ut av boligen eller bygget i tilfelle brann. Automatiske slokkesystemer vil være et tiltak som kan forhindre alvorlig personskade og død. Planen må inneholde ulike økonomiske støtteordninger for slik oppgradering.

De senere årene er det utviklet mobile vanntåkeanlegg som kan installeres i enkeltboliger. De fleste i Norge bor i eneboliger og det er også der de fleste dør i brann. Det er dokumentert at slike anlegg kan ha like god effekt som tradisjonelle slokkesystemer.  Utvalget foreslår at disse inngår i NAV/hjelpemiddelsentralenes sortiment og tildeles etter nærmere fastsatte kriterier. Folketrygdloven bør derfor endres, slik at også skadeforebyggende hjelpemidler omfattes. 

 

 

 

De fleste branndøde tilhører risikogrupper:

 

I 2013 omkom 61 personer i brann i Norge. Tre av fire av de omkomne tilhører de såkalte risikogruppene som er omtalt i NOU 2012:4 Trygg Hjemme.

 

Generelt er det størst risiko for å omkomme i brann i boliger. Ni av ti som omkom i brann i 2013 omkom i boligbrann.

For å nå målsettingen om færre branner og færre omkomne i brann bør derfor nasjonalt og lokalt brannforebyggende arbeid målrettes mot risikogrupper, og mot økt brannsikkerhet i boliger.

Personer som tilhører risikogrupper vil kunne ha;

  • høyere risiko enn en gjennomsnittlig person for å starte en brann
  • ha problemer med å høre varsel dersom det oppstår en brann
  • ha problemer med å slokke brann ved egen hjelp
  • ha problemer med å evakuere ved egen hjelp

 


Ut fra faktorene over personlige forutsetninger vil personer plassere seg ulikt på en skala fra lav til høy risiko for å omkomme i brann. De personer som både har høy risiko for å starte en brann, problemer med å høre varsel, problemer med å slokke, og problemer med å evakuere ved egen hjelp, vil være en høyrisikogruppe.

 

–Eldre, bevegelseshemmede, rusmisbrukere og arbeidsinnvandrere er eksempler på noen av risikogruppene som er omtalt i NOU 2012:4 Trygg hjemme. DSB oppfordrer spesielt pårørende til å tenke på brannsikkerheten hos familiemedlemmer som tilhører risikogruppene.

Brannstatistikken i Norge gir per dags dato få muligheter til å identifisere kjennetegn ved de personene som omkommer i brann foruten kjønn og alder. Andre personkjennetegn fremkommer gjennom særskilte granskninger, gjennomgang av politirapporter, og gjennom lokal kunnskap om risikogrupper. Ut fra disse kildene, samt informasjon fra studier fra nordiske og andre land, har man definert noen grupper som mer utsatt for å omkomme i brann enn andre.

 

Lyst på besøk hjemme? 

Ta kontakt med Midt-Hedmark brann og redning

Tlf: 62433230              

 

 

 

 

 Webredaktør: Nils-Erik Haagenrud

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Helikopterdropp Rester av sakristiet, eneste veggen som sto igjen. Muligens arnestedet til brannen
Noe av bilparken
27-1 (første utrykningsbilen) og 27-2 nyeste tankbilen.
Røykdykkerbilen og 27-1 Fra praksisuka grunnkurset
Flinke elever. Deltakere grunnkurs deltid 2009 Deltakere på EIS-kurset på Koppang i uke 8.
Deltakere EIS-kurs på Tynset april 2010. Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010
Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010 Husbrann Bjølset Elverum, des 2010
Lagsdrill tauredning, beredskapsenteret 2010 Slokkekurs for bedrift, øvelseanlegget Terningmoen
Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010 Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010
2012 mod Volvo XC 70 D3 Arne og Geir Arne 25 års tjeneste i brann- og redningsvesenet.
P 1-1 Elverum Praksisuken bef. 1 deltid 2012
Nestorer slutter på Koppang. Øivind Strand 30 år og Sigurd Hagen 39 år i brann-og redningstjenesten