MHBR toppbilde
   Tlf: +47 62 43 32 30      Adr: Kirkevegen 75, 2409 Elverum       E-post: post@mhbr.no        Brannsjef: Nils-Erik Haagenrud
Våler kommunes nettsider Elverum kommunes nettsider Trysil kommunes nettsider Alvdal kommunes nettsider Engerdal kommunes nettsider Stor-Elvdal kommunes nettsider Rendalen kommunes nettsider Tynset kommunes nettsider Tolga kommunes nettsider Folldal kommunes nettsider
 
   Om MHBR
   Startsiden
   Kontakt oss
 
   110-sentralen
   Beredskap
   Skogbrannreserven
   Forebyggende
   Feiing
   FAQ
 
   Kurs
   Ledige stillinger
   Lenker
   Utsatte grupper
   Publikasjoner
   Nyhetsarkiv
   Andre tjenester
 
   Gebyrer
   Lover/forskrifter
   Skjemaer
   Serviceerklæring
 
 
 
 
 
 

GEBYRREGULATIV

 

 

2016

2017

 

Gebyr for tilknytning til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS/ Alarmsentral Brann Innlandet (110)  automatiske alarmmottakere

 

 

 

Det fastsettes følgende satser for tilknytning til brannvesenets automatiske alarmmottaker ekskl. merverdiavgift, med unntak av noen som er inkl. merverdiavgift som er merket.

Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2.

 

Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 1

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

·         Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m²

 

 

Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 2

kr  802,- 

 

 

 

 

 

 

kr 1598,- 

kr  802,-

 

 

 

 

 

kr 1598,-

 

 

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

·         Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m²-500 m²

·         Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/ forsamlingslokaler

·         Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m²

·         Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger

·         Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger

·         Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m², gjelder ved detekterte fellesarealer

·         Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og Tinghus/rettsbygninger

·         Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter

 

 

 

 

3.

 

Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 3

 kr 2400,-

kr 2400,-

 

 

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

·         Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m²-1200 m²

·         Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m²

·         Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m²

·         Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger

·         Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer

·         Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²,  gjelder ved detekterte fellesarealer

·         Idrettshaller

·         Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter

·         Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 4

 kr 3202,-

kr 3202,-

 

 

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

·         Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²

·         Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²

·         Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter

·         Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Brannalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 5

 kr 4005,-

kr 4005,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

·         Kjøpesenter, mer enn 20 butikker

·         Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m²

·         Sykehus

·         Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²

·         Bolighus/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer

·         Private leilighetsbygg i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter

 

Brannalarm, Privatbolig/leilighet, Kvartalsavgift pris gruppe 6

·         Brannalarm inkl. en tilleggsalarm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr 1082,-

inkl. mva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr 1082,-

inkl. mva

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Brannalarm, Gårdsbruk/landbrukseiendommer (uavhengig av antall innganger), Kvartalsavgift prisgruppe 7

·         Brannalarm

 

 

Innbrudd, Kvartalsavgift prisgruppe 8

·         Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen

·         Prisen gjelder pr. bygg

 

 

 kr   900,-

 

 

 

 

 

kr   403,- 

 

 

 

kr   900,-

 

 

 

 

kr   403,-

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

A.

 

 

 

 

 

B.

 

 

C.

 

 

 

 

Innbrudd, Kvartalsavgift - innbrudd avtaler inngått før 01.01.2016

 

 Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 9

·         Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen

·         Prisen er pr. heis

 

 Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 10

·         Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen

·         Prisen er pr. heis

 

 

Teknisk alarm, Kvartalsavgift prisgruppe 11

·         Gjelder bygg som har andre alarmer til 110-sentralen

 

 

Teknisk alarm, Kvartalsavgift prisgruppe 12

·         Gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110-sentralen

 

 Tilknytningsgebyr som gjelder kunder som har abonnementsavtale med lokalt brannvesen

·         Tilknytningsgebyr første alarm

·         Tilknytningsgebyr av flere alarmer og heisalarm

 

 

Gebyr ved eierskifte eller endring av alarmoverføring

NB! Gjelder alle kunder.

 

Unødige brannalarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet

 

Unødige brannalarmer utover 3 grunner manglende vedlikehold/ uaktsomhet

 

Rabattsatser for storkunder:

Kunder med 5 objekt adresser eller mer            15  %

 

Etter avtale

 

 

 kr   802,-

 

 

 

 

 kr   403,-

 

 

 

 

 

 kr   403,-

 

 

 

 kr   802,-

 

 

 

 

kr 4550,-

kr 2274,-

 

 

 

kr   773,-

 

 

 kr 6413,-

 

 

kr    630,-

 

 

 

 

kr   802,-

 

 

 

 

kr   403,-

 

 

 

 

 

kr   403,-

 

 

 

kr   802,-

 

 

 

 

 

kr 4687,-

kr 2342,-

 

 

 

kr   773,-

 

 

 kr 6605,-

 

 

kr    651,-

 

D.

 

 

Abonnementsgebyr på trygghetsalarmer

Med virkning fra 01.01.2017 betales en abonnementsavgift på trygghetsalarmer

Fritatt for merverdiavgift

 

 

 

 

Pris pr. mnd.

kr   230,-

kr   240,-

 

 

 

 

 

E.

 

Leie av bil og mannskap

 

 

 

 

Leie av utrykningskjøretøy pr. time (iht. KS satser)

kr  608,-

kr   608,-

 

 

Mannskap pr. time pr. stk. (iht. KS satser)

kr  835,-

kr   835,-

 

 

 

 

 

F.

 

Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs

 

 

 

 

Fritatt for merverdiavgift

 

 

 

 

 

 

 

G.

 

Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted

Fritatt for merverdiavgift

kr 2970,-

kr 3059,-

 

 

 

 

 

Feie- og tilsynsgebyr

 

 

 

 

 

 

 

Med virkning fra 01.01.17 fastsettes følgende betalingsregulativ for feiing og tilsyn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Samtlige satser er ekskl. merverdiavgift.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene ……. kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.

 

 

 

1.

For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år

 

kr   422,-

 

kr   440,-

 

 

Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr.

 

Feiing/tilsyn fritidsbolig pr. pipe (røykløp) pr. år (Trysil kom.)                                                  

 

 

 

 

 

Kr  211,-

 

 

 

 

 

Kr  220,-

 

 

 

 

 

 

2.

For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på

 

kr    71,-

 

kr    74,-

 

 

 

 

 

 

3.

For større røykpiper betales for medgått tid etter
sats pr. time på

 

kr   455,-

 

kr   473,-

 

 

 

 

 

 

4.

Mannskap pr. time, fyrkjele feiing

kr   455,-

kr   473,-

 

 

 

 

 

 

5.

Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming pr. røykløp inntil 1 time, pr. påbegynte time nr. 2 er kr 473,- (pkt. 4)

kr   600,-

kr   624,-

 

 

 

 

 

 Webredaktør: Nils-Erik Haagenrud

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Helikopterdropp Rester av sakristiet, eneste veggen som sto igjen. Muligens arnestedet til brannen
Noe av bilparken
27-1 (første utrykningsbilen) og 27-2 nyeste tankbilen.
Røykdykkerbilen og 27-1 Fra praksisuka grunnkurset
Flinke elever. Deltakere grunnkurs deltid 2009 Deltakere på EIS-kurset på Koppang i uke 8.
Deltakere EIS-kurs på Tynset april 2010. Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010
Berging av kyr gjennom is, Alvdal des 2010 Husbrann Bjølset Elverum, des 2010
Lagsdrill tauredning, beredskapsenteret 2010 Slokkekurs for bedrift, øvelseanlegget Terningmoen
Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010 Øvelse ELS (lederstøtte), Drammen 2010
2012 mod Volvo XC 70 D3 Arne og Geir Arne 25 års tjeneste i brann- og redningsvesenet.
P 1-1 Elverum Praksisuken bef. 1 deltid 2012
Nestorer slutter på Koppang. Øivind Strand 30 år og Sigurd Hagen 39 år i brann-og redningstjenesten